Utskriftsdatum: 17 January 2021

Vaccineringen mot covid-19 är igång

85-åriga Nanna Davidsson i Borgholm var på tisdagsmorgonen en av de första i kommunen att vaccineras mot covid-19. Hon bor på Ekbacka 6 och har sett fram emot att ta vaccinet.

”Det känns bra att få ta vaccinet nu”, säger Nanna Davidsson som vaccineras av sjuksköterska Ulrika Petersson.

Under tisdagen startade vaccineringen mot covid-19 i Borgholms kommun och först ut är omsorgstagare på Ekbacka, Soldalen, Strömgården och Åkerbohemmet. Därefter vaccineras medarbetare inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvård samt personer med hemtjänst och hemsjukvård. Även vuxna som bor tillsammans med en person som får hemtjänst prioriteras.

Den första leveransen av Pfizer och Biontechs vaccin till kommunen var på 100 doser och nästa vecka kan betydligt fler vaccineras.

”Det känns jättebra att vi är igång och vi ser att vi kommer kunna utföra den vaccinering som vi ansvarar för ganska fort. Vi får 250 doser nästa vecka och det är betryggande att vi nu snabbt kan skydda våra mest utsatta grupper. Att vaccineringen nu är igång ger stort hopp till oss alla”, säger Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef.

Målsättningen är att samtliga invånare i Kalmar län ska erbjudas vaccin mot covid-19 under det första halvåret av 2021.

Har du frågor och funderingar om när det blir din tur att vaccinera dig?

På 1177.se finns uppdaterad information om i vilken turordning vaccinet ges till olika grupper och när det går att boka tid.