Utskriftsdatum: 29 July 2021

Vackra vandringsleder rustas upp

12 juli 2021

Friluftslivet har fått ett uppsving den senare tiden. Intresset för att vandra på Öland är stort och därför restaurerar vi nu två av våra mest attraktiva vandringsleder.

Allt fler vill ge sig ut och vandra och upptäcka vår vackra natur. Intresset har ökat starkt på senare tid, inte minst på grund av coronapandemin. Kommunen satsar stort på cykel- och vandringsleder och ett projekt som nu är igång är upprustning av två av de mest välkända och välanvända lederna i kommunen. Det handlar om lederna runt Hornsjön i kommunens  norra del samt mittlandsleden som ligger i den mellersta och södra kommundelen. Båda lederna anknyter till naturreservat.

Restaureringarna kommer göra lederna mer tillgängliga för människor i alla åldrar samt där det är lämpligt även för människor med funktionsvariationer. Vi satsar även på mer och bättre information om och kring lederna. En långsiktig och ändamålsenlig skötselplan ska tas fram för att säkerställa att lederna även fortsättningsvis hålls i gott skick och inbjuder till vandring. I projektet ingår också att identifiera fler leder som är i behov av röjning och skyltning.

”Behoven att underhålla och restaurera våra vandringsleder har aktualiserats i och med att intresset för friluftsliv har fått ett lyft. Vi har sökt och beviljats 350 000 kronor för ett LONA-projekt där vi ska röja upp igenvuxna partier, förbättra spänger, skyltning med mera kring två av våra leder. Vi tror att det kommer bli uppskattat av både kommuninnevånarna och besökare”, säger Magnus Karlsson, miljöstrateg på Borgholms kommun.

Hoppa till innehåll