Utskriftsdatum: 03 July 2020

Vädjan till näringslivsministern: ”Utan denna kraft stannar vår kommun”

I ett brev till näringslivsministern vädjar Borgholms kommun om hjälp. Nu behövs riktade bidrag liknande de som fanns under torkan 2018. Läs brevet i sin helhet här:

Bäste Ibrahim (näringslivsministern),

Alla stödpaket från Regeringen välkomnar vi. Borgholms kommun tillhör de mest utpräglade turismkommunerna i landet med väldigt många småföretag och familjeföretag.

De presenterade stöd insatserna når inte dessa företag. Vi vittnar om många oroliga och nästintill desparata samtal till kommunen om hur kritiskt läget är. Hjälp oss!

Under stora torkan 2018 beslutade regeringen om torkstödet till lantbruket vilket räddade denna näring. Vad vi kan bedöma från kommunens sida så behövs ett liknande stöd till våra företag inom besöksnäringen.

Det handlar om dagar innan många utav våra företag går omkull såsom våra reseföretag gör just nu. Vi står inför en högsäsong som startar vid påsk där våra myndigheter rekommenderar att inte åka till Öland.

Utsikter att få intäkter är nästan lika med noll. Vi har förståelse att det är många kommuner som signalerar liknande situationer men i Borgholms kommun har i vi stort sätt små och enmansföretag.

Vi tillhör de företagstätaste kommunerna i landet. Utan denna kraft stannar vår kommun.

 

Vänliga hälsningar

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Jens Odevall

Kommunchef