Utskriftsdatum: 04 August 2020

Var ska barnet bo

Individ- och familjeomsorgen gör boendeutredningar på uppdrag av Tingsrätten. Vid konflikter om boendet, kan föräldrarna även erbjudas samarbetssamtal på Individ- och familjeomsorgen, och ges möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol.

Ett barn kan bo på olika sätt utifrån barnets specifika situation.
Ett växelvis boende förutsätter att föräldrarna bor nära varandra. Barnet bör kunna gå på en och samma förskola/skola och kunna ha kvar sina kamrater, oavsett vem de bor hos. Dessutom kräver ett växelvis boende, att föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar. Det förutsätter goda kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna.