Utskriftsdatum: 21 September 2020

Värdighetsgarantier

Värdegrunden tydliggörs i Borgholms kommuns lokala värdighetsgarantier, fastställda av socialnämnden för kommunens äldreomsorg. Syftet med lokala värdighetsgarantier är att höja kvalitén inom äldreomsorgen genom att värna om den äldres perspektiv och önskemål samt bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. Syftet är också att tydliggöra för de som behöver våra insatser och för deras anhöriga vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Målet med de lokala värdighetsgarantierna är att de som berörs ska vara nöjda med omsorg, service och tjänster som erbjuds i kommunen. Garantierna ska säkerställa att omsorgen ges enligt den nationella värdegrunden.

Informationsfolder om våra lokala värdighetsgarantier hittar du här nedan under ”Mer information”.