Utskriftsdatum: 26 September 2020

Vatten

Vatten är en förutsättning för liv och dricksvatten klassas som livsmedel.

Borgholms kommun arbetar med vatten på olika sätt. Bland annat genom provtagning av badvatten, tillsyn av samfällt och kommunalt dricksvatten och genom att hantera provtagning av enskilda brunnar. Dessutom arbetar kommunen i projekt som rör vattenmiljön.  Vattenförvaltningen och miljömålen pekar också på olika åtgärder för vatten som kommunerna ska arbeta med.

Du kan läsa mer om vårt arbete med dricksvatten, badvatten och projekt i listan till vänster och mer information om kommunalt dricksvatten hittar du hos Borgholm Energi AB som är det tekniska bolaget med ansvar för kommunalt vatten och avlopp, se länk nedan.

Bevattningsförbud

Vi påminner om att det  råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!