Utskriftsdatum: 18 April 2019

Vatten

Vatten är en förutsättning för liv och dricksvatten klassas som livsmedel.

Borgholms kommun arbetar med vatten på olika sätt. Bland annat genom provtagning av badvatten, tillsyn av samfällt och kommunalt dricksvatten och hanterar provtagning av enskilda brunnar. Dessutom arbetar kommunen i projekt som rör vattenmiljön, något som kommunfullmäktige bestämt.  Vattenförvaltningen och miljömålen pekar också på olika åtgärder för vatten som kommunerna ska arbeta med.

Du kan läsa mer om vårt arbete med dricksvatten, badvatten och projekt i listan till vänster och mer information om kommunalt dricksvatten hittar du hos Borgholm Energi AB som är det tekniska bolaget med ansvar för kommunalt vatten och avlopp, se länk nedan.