Utskriftsdatum: 24 July 2019

Vattenledning i Stenninge avgrävd

Kl 19:00 Vattenläckan är nu lagad. Det kan förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl 11:10 För husbehov av drickvatten så kommer en drickvattentank att placeras vid korsningen Stenninge bygata/Stenningevägen, vid lunchtid.

Kl 10:30 Vattenledningen i Stenninge är avgrävd. Borgholm Energi AB håller på att sektionera av ledningsnätet för att kunna reparera läckan. Det kommer att förekomma störningar i form av avbruten vattenleverans eller minskat tryck under reparationen av denna läcka.

Efter att läckan är lagad kan det förekomma missfärgat vatten, spola kallvatten tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.