Utskriftsdatum: 07 April 2020

Vattenprojekt

Projekt för en bättre vattenmiljö

Genom olika projekt arbetar vi för att miljön i kommunen och kustvattnen ska förbättras. Att hjälpa till att uppnå miljömålen och att arbeta med vattenförvaltning hör till kommunens uppgift. Här hittar Du de projekt vi arbetar med just nu. Projekten beskrivs i korthet och Du kan läsa mer om Du klickar på projektnamnen.

Våtmarker S1 497