Utskriftsdatum: 10 April 2020

#vattentankar

Kampanjen #vattentankar går runt som en budkavle hos alla kommuner i länet i vår

Vatten är liv. Så enkelt kan vi beskriva behovet av vatten för oss människor och allt levande på vår jord. Förutom behovet av dricksvatten behöver ett fungerande samhälle hantera vatten på många olika sätt. Vi behöver vårda, rena och distribuera vatten. Vi behöver mäta, studera och forska om vatten. Och tillsammans behöver vi utveckla, samarbeta och tänka kring vatten. För vatten vet inga gränser. På Öland har frågan om vatten varit väldigt aktuell i och med de torra somrarna och vattenbristen.

Med kampanjen ”Vattentankar” vill samtliga kommuner i Kalmar län tillsammans visa värdet av vatten inom alla områden där vatten är en förutsättning för ett fungerande samhälle, en hållbar miljö och ett gott liv för stora som små.

Kampanjen går runt som en budkavle hos alla kommuner i länet, och när man gemensamt fyllt en glaskaraff, som är skapad av återvunnet glas, överlämnas denna till den nationella vattenstämman som i år kommer att hållas i Kalmar 13-16 maj. Kampanjen avslutas i Borgholms kommun under påsk, vecka 15.

Följ kampanjen i sociala medier under #vattentankar.

Mörbylånga kommun lämnar, måndagen den 6 april klockan 10.00 över karaffen till Borgholms kommun. Ceremonin sker vid kommungränsen, Pelnabron.

”Vattnet vet inga gränser. På mellersta Öland delar Mörbylånga och Borgholms kommuner på flera vattendrag – de börjar vid väg 136 i Mörbylånga kommun och rinner ut i Östersjön i Borgholms kommun. Pelnabrobäcken är ett av de vattendragen och det känns väldigt symboliskt att få budkavlen just här. Att vi samarbetar kring vår gemensamma vattenresurs känns viktigare än någonsin”, säger Kristin Bertilius, projektledare för vattenvård i Borgholms kommun.

Program

Testa dina kunskaper i ett quiz om vatten. Presentkort till vinnaren!

Vid Lilla Triangeln i Borgholm arrangeras en tipspromenad.

På biblioteket i Borgholm och Löttorp finns nu en utställning om vattentankar och vatten i alla dess former. Vid biblioteket i Löttorp arrangeras även en tipspromenad.

Förskolan och skolan i Borgholms kommun kommer att ha vattentema, däribland Grundsärskolan Björken i Köpingsvik som arbetar med vatten och bygger broar i olika material. Borgholms kommun kommer även att visa en virtuell utställning med skolbarnens arbete. Barnens verk kommer att synas på kommunens skärmar och på kommunens Facebooksida.

”Kampanjen #vattentankar blir ett gyllene tillfälle att visa alla aspekter av vatten – dricksvatten, bäckar, kanaler, sjöar och kustvatten – som vi arbetar med i Borgholms kommun. Vi hoppas väcka nyfikenhet och öka kunskapen”, säger Kristin Bertilius.

På grund av den rådande situationen då folksamlingar ska undvikas har vi ställt in planerade publika evenemang och bjuder inte in allmänheten till överlämningsceremonien.

Bildspel på några av skolornas temaarbete kring vatten