Utskriftsdatum: 19 November 2019

Case Manager

”Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar Län” har tagits fram inom SamStöd i samarbete mellan länets tolv kommuner och landstingets psykiatri. Brukarorganisationer har varit delaktiga i arbetet med att ta fram modellen.

Modellen har beslutats av nämnder och styrelser och gäller i både landstingets och kommunernas verksamheter. Modellen med Case Manager bygger på en bred kunskapsbas med goda resultat. Den bidrar till ett tryggare och bättre liv för klienten.

Hör av dig så får du veta mer om vad en Case Manager kan göra för dig.

Mer information får du om du klickar på länken Case Manager.