Utskriftsdatum: 02 June 2020

Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter med miljöpåverkan

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa på ett negativt sätt har ett ansvar att förhindra att verksamheten orsakar en störning. Som verksamhetsutövare behöver du själv tänka på hur du kan arbeta förebyggande och vad du kan göra för att minska riskerna i verksamheten. En av kommunens uppgifter är att bedriva miljötillsyn. I tillsynen ingår till exempel besök på verksamheter, information och rapportgranskning. Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheterna arbetar med att skydda miljön och förebygga att människor eller miljö skadas.