Utskriftsdatum: 30 September 2020

Verksamhetsbidrag till sociala föreningar

Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper. Verksamhetsbidrag går till föreningar som organiserar och driver frågor för

  •  Pensionärer
  •  Personer med funktionsvariation
  •  Att minska förtryck och våld i samhället
  •  Ett ökat engagemang i sociala frågor
  •  En förbättrad folkhälsa

Bidraget kan även omfatta föreningar med verksamhet på hela Öland.

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Kontakta fritidsassistent Irene Nilsson för mer information om ansökan, kontakt nedan.

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun arbetar  med GDPR.