Utskriftsdatum: 27 May 2020

Kommunen skänker vall till foder

Vet du vad ”randklippa” betyder?

Det betyder att vi bara klipper ytterkanter på grönytor samt längs gång- och cykelvägar, men låter resten av ytan växa och utvecklas. Detta gäller framförallt större grönytor som allmänheten inte nyttjar i så stor utsträckning.

Vi behöver alla bidra till att behålla den biologiska mångfalden och de blommor, fjärilar och insekter som är unika för Öland.

Vi bidrar till bevarandet genom att minska på den intensiva gräsklippningen i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som vi minskar vår förbrukning av fossila bränslen.

De senaste somrarna har kommunen kunnat erbjuda lantbrukare som på grund av foderbristen har haft ont om foder, att skörda gräs på våra grönytor eftersom vi låtit dem växa. Är du intresserad av att få vall så håll utkik efter annons som kommer i Ölandsbladet!

Läs mer här