Utskriftsdatum: 24 November 2020

Viktig information vid besök på vård- och omsorgsboende

Viktig information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun.

Vi vill påminna dig som ska besöka en anhörig på ett vård- och omsorgsboenden i Borgholms kommun att det är mycket viktigt att följa våra riktlinjer vid besöken. Vi ser en ökad smittspridning i länet och vi måste alla ta situationen på allvar.

”Vi är mycket rädda om våra äldre och för att säkerställa besöken har vi tagit fram enkla och tydliga riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är mycket viktigt att alla besökare respekterar riktlinjerna för att skydda våra äldre”, säger Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef.

”Vi är glada att kunna möjliggöra besök, de har varit efterlängtade men vi vill påminna om att alla måste hålla avstånd på två meter om man inte har visir och följa våra hygienrutiner, säger Maria Svanborg, verksamhetschef för äldreomsorgen.

På kommunens korttidsboende på Ekbacka 4 behöver vi tyvärr minimera besöken.

”Flera som vistas på Ekbaka 4 gör det under en kort tid, vilket gör att det är många olika personer som vistas här – samtidigt som flera är svårt sjuka”, säger Maria Svanborg.

Riktlinjer vid besök på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun:

Övergripande gäller att:

  • hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar
  • stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

  • Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.
  • Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.
  • Vid önskemål kan skyddsutrustning erhållas. Vänligen kontakta personal.
  • Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.
  • Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.

Dela gärna med dig av den här informationen till dina vänner och bekanta.