Utskriftsdatum: 23 September 2018

Viktig information vid driftssättning av fiber

Inom de närmaste två veckorna kommer fiber att driftsättas i Byxelkrok. För att kunna aktivera fibern måste medieomvandlaren som har installerats i huset ha ström och vara påslagen. I annat fall får installatören felmeddelande. Vi ber er att kontrollera detta i god tid innan driftsättning.