Utskriftsdatum: 20 September 2020

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Du hittar all information på SOS Alarms hemsida som finns under mer information.