Utskriftsdatum: 28 October 2020

Vill du och dina grannar starta grannsamverkan ett område?

Borgholms kommun brukar ha informationsträffar om grannsamverkan men ställer nu tillfälligt in dessa på grund av Coronapandemin. Men är du intresserad av hur man genom Grannsamverkan kan göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet och öka tryggheten i närområdet är du välkommen att kontakta Linda Hedlund, säkerhetssamordnare på Borgholms kommun för information.

Kontakta Servicecenter på telefon 0485-880 00 och be att få prata med Linda Hedlund eller skicka e-post.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende i ett område, Polisen och kommunen. I vardagen handlar det främst om att Du tillsammans med dina grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i ert bostadsområde.

Genom att hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde minskas brottsligheten i området. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade livskvalitetsbrotten ( vardagsbrotten) som begås i bostadsområden – inbrott, bilinbrott och skadegörelse. I många fall leder också arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan de boende, vilket gör att den sociala kontrollen och trivseln stärks.

Vinster med grannsamverkan

  • Minskad brottslighet
  • Större delaktighet och ansvar för bostadsområdet
  • Ökad trivsel
  • Ökat förtroende mellan grannar och andra aktörer