Utskriftsdatum: 02 July 2020

Vindkraftsplan

Planen är ett tillägg till kommunernas översiktsplaner.
Vindkraftsplanens syfte är att påvisa områden lämpliga för vindkraftsetablering men även områden som bör lämnas helt fria från etableringar. Fullt utbyggda etableringar i utpekade områden innebär att stora ytor kan lämnas helt fria från vindkraft. Vidare är syftet att klargöra och förankra riktlinjer för utformning, lokalisering och prövning för att på så sätt förenkla processen vid handläggning av vindkraftsärenden.

Vindkraftsplanen antogs 2011-11-21 av kommunfullmäktige och har nu vunnit laga kraft.