Utskriftsdatum: 16 July 2020

Gällande översiktsplan

Här hittar du den gällande översiktsplanen från 2002 med tillhörande ”En Vision av Öland 2015”, Visionen togs fram gemensamt av Borgholms och Mörbylånga kommun genom Ölands kommunalförbund och låg till grund för överväganden och beslut i översiktsplanen.