Utskriftsdatum: 20 January 2020

Vision av Öland 2015 och Översiktsplan 2002

En Vision av Öland 2015, översiktsplan del 1
Borgholms kommun har tillsammans med Mörbylånga kommun genom Ölands kommunalförbund utarbetat ”En Vision av Öland 2015”, översiktsplan del 1.

”En Vision av Öland 2015” innehåller kommunens mål och strategi för de allmänna intressena. Dessa mål och strategier har legat som grund för överväganden och beslut i den översiktsplan som nu är framtagen.