Nä, feminism är inte bara ett gäng arga kvinnor utan kan förklaras så här:

”Femininism är ett samlingsbegrepp för olika rörelser och ideologier som jobbar för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter, ansvar och möjligheter i samhället”

Feminism har som mål att kvinnor ska ha samma politiska, ekonomiska, rättsliga och sociala rättigheter som män, och grundades i samband med upplysningsfilosofin på 1700-talet, när tankar om människors lika värde och villkor blev en politisk fråga och en viktig fråga för hela samhället.

Det finns många olika rörelser inom feminismen, som t.ex radikalfeminism, särartsfemininism, liberalfeminism, transfeminism som fokuserar på olika grupper av kvinnors rättigheter. Det som är gemensamt är att alla utgår från att män och kvinnor, då som nu, inte har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att arbeta med jämställdhet innebär att försöka nå lika villkor för män och kvinnor i samhällets alla olika delar, och att motverka skilda förväntningar, normer, attityder om vad som kan betraktas som typiskt ”manligt och kvinnligt”. Målet är att kön inte ska ha någon betydelse för vilka rättigheter och möjligheter människor har.

Några som har haft stor betydelse i det svenska jämställdhetsarbetet är bland annat Karolina Widerström och Frida Stéenhoff, båda födda under andra hälften av 1800-talet. Karolina var Sveriges första läkare som var kvinna och var aktiv i politiska och sociala frågor samt i en rad föreningar. Hon arbetade bland annat med sexualupplysning och kämpade för kvinnors rösträtt. Frida var en kontroversiell utgivare av debattskrifter och kämpade för att kvinnan skulle bli en ”oberoende ekonomisk enhet” alltså att kvinnor inte skulle behöva gifta sig för att kunna försörja sig. Hon var också den som introducerade begreppet feminism i Sverige i sin nuvarande betydelse. Tidigare hade begreppet använts som en nedsättande beteckning på personer som inte anpassade sig till rådande könskonventioner.

Andra personer som varit viktiga är bland annat Elisabeth Tamm, Kerstin Hesselgren, Ellen Key, och Elin Wägner. Personer som idag har och har haft stor betydelse för jämställdhetsarbetet är bland annat Bianca Kronlöf (skådesplare, manusförfattare och illustratör), Linda Skugge (författare och krönikör), Nina Björk (journalist och författare), Zara Larsson (sångerska och låtskrivare) och Atilla Yoldas (journalist, författare och föreläsare).

Vad tycker du är en viktig jämställdhetsfråga idag? Vad ser du i samhället som är ojämställt?

Skip to content