• Medarebetare i servicecenter tar emot samtal och besök

Kontakta oss

Servicecenter

I servicecenter i Stadshuset tar vi hand om dina allmänna frågor om kommunens service och tjänster, exempelvis borgerlig vigsel och vattenprovtagning på enskild brunn. Du kan lämna vattenprov på tisdagar, läs mer under Mer information.

  • Telefon: 0485-880 00 Om du vet namnet på den du söker, ring röststyrd telefonist: 0485-883 33
  • Öppettider: Måndag-fredag klockan 8-16. Dag före röd dag samt dag före midsommar- och julafton stänger servicecenter klockan 12.00.
  • Kommunens officiella e-postadress: kommun@borgholm.se
  • Skicka e-post till servicecenter: servicecenter@borgholm.se
  • Besöksadress: Östra kyrkogatan 10, Torget,  Borgholm

Akut hjälp

Larmnummer

fr112 – Larmnummer

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd – ring SOS Alarm 112 .

Det är samma nummer i hela Sverige, oberoende av om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör svarar och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare.

Läs mer på www.112.se

113 13 – Information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha, eller lämna information om, en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

113 13 ersätter inte andra nummer, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

114 14 – Polismyndigheten (ej akuta ärenden)

Detta nummer kan användas för att komma i kontakt med Polismyndigheten, när exempelvis en icke akut polisanmälan behöver göras.

1177 – Sjukvårdsupplysningen

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.www.1177.se

Giftinformationscentralen

Vid misstanke om förgiftning ring 112 eller Giftinformationscentralen 010-456 67 00

Förvaltningar

Miljö- och byggavdelningen

Telefon: 0485 – 880 00 (servicecenter)

Byggenheten:
Telefontid: måndag-fredag, klockan 9-12.
E-postadress miljö- och byggavdelningen: mobn@borgholm.se

Enskilda avlopp:
Telefontid: måndag och onsdag, klockan 9-12.
E-postadress enskilda avlopp: avlopp@borgholm.se

Socialförvaltningen

Här får du svar på frågor om stöd till barn och familj, familjehem, faderskapsanmälan, försörjningsstöd, hot och våld, missbruk, folkhälsa, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, omsorgsboende för äldre, träffpunkter, dödsboanmälan, omsorg om funktionsnedsatta, integration med mera.

Telefon: 0485-880 85

Öppettider: Måndag-fredag klockan 10-12, 13-15.

Övrig tid under dagen, ring servicecenter på telefon 0485-880 00, så kopplas samtalet vidare.

Skicka e-post: socialnamnden@borgholm.se

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 31,  Borgholm

Socialjour – Sydostjouren

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår socialjour öppen. Du når oss kvällar och helger via 020-453900.

Måndag-torsdag, från klockan 16:30-08:00
Fredag från klockan 15:00
Sydostjouren hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer. De ger råd, stöd och praktisk hjälp i ett akut läge.

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. De ansvarar för socialtjänstens uppdrag i de samverkande kommunerna, rörande akut hjälp.
Mer information om socialjour

Utbildningsförvaltningen

Borgholm Energi, BEAB

Frågor och akuta ärenden

Ölands Turistbyrå

Turistbyrån i Borgholm och Färjestaden

Vid brofästet i Färjestaden och vid hamnen i Borgholm finns två året runt-öppna turistbyråer. Med tips och information kring allt från mysiga boenden till avkopplande eller energifyllda upplevelser vill vi göra ditt besök på Öland ännu bättre!

Telefon: 0485-888 00

Skicka e-post: info@oland.se

Besöksadress: Storgatan 1, Borgholm

Här kan du läsa öppettider och mer information