I dag torsdag är det den FN-stadgade internationella Downs syndromdagen och runtom i världen firas allas lika värde. Ett sätt är att ”rocka sockorna”, att ha olika strumpor på fötterna.

Initiativet startades från början i USA, och har spridit sig internationellt. Sedan åtminstone 2014 har Svenska Downföreningens kampanj ”rocka dina sockor” fått stor spridning, inte minst på sociala medier, där man genom att dela en bild på sina olika strumpor ”rockar sockorna” för att visa sitt stöd för allas lika värde och rättigheter.

Hoppa till innehåll