Under våren har ett pilotprojekt mellan Kalmarhem och Borgholms kommun inletts för att undersöka möjligheter och förutsättningar att erbjuda studentbostäder till gymnasieelever. Detta innebär att de gymnasieelever som uppfyller kriterierna för att få delta i pilotprojektet kommer att erbjudas en studentbostad med inflyttning till höstterminen 2024.

”Vi är glada tacksamma att Kalmarhem och Kalmarsunds Gymnasieförbund ger våra ungdomar från norra Öland den här möjligheten. Vi hoppas att det ska underlätta både för föräldrar och ungdomar. Vi vet att ett sådant här studentboende har efterfrågats länge och det ger trygghet för familjer att veta att den möjligheten finns”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Initiativet grundar sig bland annat ur dialoger som förts med Kalmarsunds gymnasieförbund för att underlätta för elever som har långt till skolan och är berättigade till inackorderingstillägg.

Efter den tidsperiod som pilotprojektet kommer att genomföras utförs en utvärdering av bostadsbolaget för att därefter ta beslut om det ska införas i den ordinarie uthyrningen för alla gymnasiestudenter med studieort Kalmar som uppfyller kraven.

– Vi är glada över att kunna inleda detta pilotprojekt tillsammans med Borgholms kommun och hoppas att projektet kan utvecklas till en hållbar lösning som underlättar för elevernas studier och boendesituation. Med inflyttning till höstterminen 2024 för de utvalda eleverna, ser vi fram emot att utvärdera projektets resultat och bedöma möjligheten att integrera det i vår ordinarie uthyrningsprocess, säger Maria Kindberg Johansson, marknadschef på Kalmarhem.

Borgholms kommun gör nu ett utskick om det här pilotprojektet till våra elever som uppfyller kraven för inackorderingstillägg.

För mer information se Kalmarhems hemsida

För mer information gällande inackorderingstillägg, se Kalmarsunds hemsida

Skip to content