Mår du dåligt på grund av hur den du är ihop med behandlar dig? Träffar du någon som går över dina gränser och utnyttjar dig eller utsätter dig för våld? Är din partner svartsjuk på ett sätt som går ut över dig? Det är aldrig okej att någon utsätter dig för våld eller gör något som får dig att må dåligt, oavsett vem personen är och vad ni har för relation till varandra. Det är aldrig ditt fel och du har alltid rätt att få stöd och hjälp.

Det finns olika typer av våld, som till exempel:
Fysiskt våld kan till exempel vara att hålla fast någon, knuffa, slå, sparka eller ta stryptag. Fysiskt våld är ofta det som många tänker på när en pratar om våld.

Psykiskt våld kan vara kränkande eller elaka kommentarer, hot eller att hela tiden kräva att ha koll på var någon är och med vem. Det kan också vara att hota att göra någon illa genom att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv.

Sexuellt våld är att göra något på ett sexuellt sätt mot någons vilja, till exempel att ta på hens kropp på ett sätt som personen inte vill eller tjata sig till sex. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det ett övergrepp och en brottslig handling. Sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och våldtäkt är exempel på sexuellt våld.

Digitalt våld kan vara att ständigt sms:a eller ringa för att ha full koll på var partnern är och vem partnern umgås med, begränsa vilka partnern tillåts att ha som vänner i sociala medier eller på andra sätt använda nätet för att kränka eller hota en person.

Det kan vara svårt att identifiera sig som “utsatt” eller att definiera något som ”våld”. Våld utvecklar sig ofta stegvis. Det kan ta tid innan du uppfattar att du blir kontrollerad av din partner eller att hen utsätter dig för våld. Du har inte gjort något fel, oavsett vad den som utsätter dig för våld säger eller påstår, oavsett hur svartsjuk din partner är, oavsett om det känns som att du ”får skylla dig själv”. Det kan kännas som att den som utsätter dig har rätt och att ingen kommer tro på dig, men det är inte sant.

 Det är aldrig ditt fel och du har rätt att få stöd och hjälp.

 Att känna skuld eller skam är en vanlig reaktion på våld, men ansvaret ligger alltid på den som utövar våldet. Att bli utsatt för våld kan påverka ens självkänsla och göra att en mår dåligt på olika sätt, till exempel kan en känna sig orolig, stressad, ledsen eller nedstämd. Det kan göra det extra svårt att söka hjälp, men du har alltid rätt till det.

Behöver du stöd?

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det. Just nu pågår kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen riktar sig till dig som är ung. Det finns stöd att få för dig som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kanske är du osäker på vad som är våld i en relation?

Här kan du får mer information Svartsjuka är inte romantiskt.

Hoppa till innehåll