I förra veckan startade ett nytt program om psykisk hälsa för unga upp i årskurs 7 på skolorna i Borgholms kommun. Programmet heter YAM och står för Youth aware of Mental health, alltså ungas medvetenhet om psykisk hälsa. Först ut var årskurs 7 på Slottskolan.

Med psykisk hälsa menas hur du tänker, känner och agerar. Den psykiska hälsan kan påverka vad man känner för att göra, hur väl man kommer överens med andra och hur man hanterar stress.

Varför ska vi då göra YAM? Vi tror att ungdomar sällan får tillräckligt med tid och utrymme att tala fritt om sina känslor, särskilt när vuxna är med. I YAM får unga lära sig att bli mer medveten om just sin psykiska hälsa. De får lära sig att känna igen situationer där man själv eller någon annan kan behöva stöd och vad man kan göra när det händer.

Alla elever i årskurs 7 kommer under 3 veckor få prata om psykisk hälsa och andra saker som är viktiga för dem. Till våren är det eleverna i åk 7 på Åkerboskolans tur att få ta del av YAM.

Behöver du själv stöd eller någon du känner? Här kan läsa mer om var du kan vända dig.

Behöver du stöd? – Borgholms kommun

Skip to content