Eleverna Sanna Martinsson och Julia Norén som går i nian på Slottsskolan har varit på besök i Port Shepston i regionen KzaZulaNatal i Sydafrika tillsammans med  lärarna Jonas Boberg och Christina Larsson. De kom hem förra veckan och har lärt sig mycket nytt av resan.

”Alla har varit väldigt välkomnande och snälla. De har en varmare atmosfär i klassrummet och man uppmuntrar och hjälper varandra”, säger Sanna Martinsson som går i nian på Slottsskolan om sin upplevelse av att hälsa på i skolan i staden Port Shepston.

De har varit iväg i två veckor och under besöket har de bland annat besökt lektioner på en kombinerad högstadie- och gymnasieskola samt en låg-och mellanstadieskola, lärarna från Slottsskolan höll egna lektioner, de diskuterade pedagogik och lärde sig om likheter och skillnader mellan skolsystemen och pedagogiken jämfört med hemma i Sverige .

”Eleverna får ta ett större ansvar för sitt lärande. Det finns inga datorer eller mobiltelefoner i klassrummet och på rasterna sjunger och dansar man i stället för att sitta med mobiltelefonen, berättar Julia Norén som går i nian på Slottsskolan.