Är du orolig för en kompis, familjemedlem eller någon annan i din närhet? Att reagera på våld är viktigt och det finns mycket du kan göra för att stötta. Många berättar i efterhand om hur viktigt det var när någon, till exempel en vän, granne, släkting eller klasskompis, vågade fråga och vågade lyssna. Här finns tips på vad du kan göra när du är orolig för att en kompis blir utsatt eller om du känner någon som utsätter sin partner.

Varningstecken: Är din kompis utsatt för våld?

Din kompis…

 • Kan sällan följa med på saker utan sin partner.
 • Måste hela tiden svara på meddelanden och samtal från sin partner.
 • Slutar med sina egna intressen och fritidsaktiviteter.
 • Har en synlig skada.
 • Drar sig undan.
 • Blir ofta hämtad och lämnad av sin partner när ni ses.
 • Verkar stressad och ledsen av sin relation och partner.
 • Får inte bestämma själv hur hen ska klä sig, se ut eller röra sig.

Jag tror att min kompis blir utsatt för våld, vad ska jag göra?

Det är viktigt att reagera. Exakt vad du säger är inte det viktigaste, att visa att du finns där är det bästa du kan göra. Du kan till exempel:

 • Beskriva varför du är orolig.
 • Säga att du finns där om och när din kompis vill prata/berätta.
 • Fråga hur din kompis mår i sin relation. Det är ofta lättare att berätta när någon frågar rakt ut.
 • Lyssna (försök att inte ifrågasätta, pressa, döma eller skuldbelägga).
 • Markera att det partnern gör inte är okej.
 • Säga att det är viktigt att din vän tänker på sin egen säkerhet och att hen har rätt att må bra.
 • Erbjuda dig att stötta din kompis att prata med någon, till exempel föräldrar, en lärare, polisen eller någon annan vuxen.
 • Hjälpa till att kolla upp var din kompis kan vända sig för att få stöd och hjälp.  
 • Skriva ned tid och plats för allt våld du ser eller hör, till exempel om du märker att din kompis blir trakasserad och förföljd, eller om du hör hot eller ser fysiskt våld. Uppgifterna kan användas vid en polisanmälan. Du kanske kan hjälpa till att förvara sådana uppgifter på ett säkert ställe.
 • Låta kompisen veta att du finns där, att du tror på hen och att du fortsätter att finnas där även om det tar tid innan din kompis berättar.
 • Om du tror att din kompis är i akut fara – ring 112. Det kan handla om att någon utsätter din kompis just nu, att hen har skador och behöver sjukhusvård, eller om du tror att din kompis riskerar att bli bortförd till ett annat land mot sin vilja.

Vanliga reaktioner

Var beredd på att din kompis kanske först inte verkar lättad och glad över att du försöker hjälpa, utan istället blir irriterad och kanske till och med försvarar sin partner eller drar sig undan från dig. Det är vanliga reaktioner. Ge inte upp utan prova att ta upp saken igen lite senare. Visa att du finns där både nu och när din kompis eventuellt är beredd att lämna.

Det är oftast bäst om den som är utsatt orkar eller kan berätta om våldet för andra, men om du till exempel tror att din kompis är i akut fara ska du alltid berätta för någon vuxen. Det kan vara svårt och jobbigt att se någon du känner fara illa. Om du själv behöver prata om det som hänt finns det stöd att få.

Det finns olika typer av våld, se tidigare artikel  Är du rädd för den du är tillsammans med?

Skip to content