Vart femte år är det val till Europaparlamentet och 9 juni är det i  Sverige dags för EU-val igen.

Då väljer Sveriges medborgare sina ledamöter till Europaparlamentet. Europaparlamentet är världens enda direktvalda multinationella parlament, alltså en form av riksdag som består av representanter från olika länder. Europaparlamentets ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå. Parlamentet bestämmer tillsammans med Europeiska unionens råd vilka gemensamma lagar som ska gälla inom EU. Utöver att avgöra de framtida representanterna i Europaparlamentet kommer valet även indirekt att avgöra vem som blir nästa ordförande.

Funderar du på vilket parti/representant du skulle rösta på om du hade rösträtt eller hur du ska rösta i EU-skolvalet?
Testa valkompassen och få guidning.

KFUM släpper valkompass av och för unga – KFUM

Skip to content