Din röst är viktig för oss

Barnkonventionen fastställer barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter, eller avstå om barnet så önskar, i alla frågor som rör barnet. Genom att ge möjligheter för unga att påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället vill vi se till att ungas rättigheter tillgodoses, både i skolan och på fritiden.

Påverka i skolan

I skolan kan du vara med och påverka hur ni har det i klassen, hur undervisningen går till, vad som är viktigt för att du ska ha det bra på skolan och hur det är i skolrestaurangen eller på skolgården. Genom klassråd och elevråd kan eleverna föra fram idéer om skolans utveckling, men också om andra frågor.

​Klassråd och elevråd finns på alla kommunens skolor. Du har även rätt att bilda ett eget elevråd eller förening. Prata med din mentor, rektor eller någon annan vuxen på skolan, så kan de hjälpa dig att komma vidare.

Elevinflytande är en rättighet enligt lag i Sverige och även enligt FN:s barnkonvention. På Skolverkets webbplats finns mer information om elevinflytande.

Om elevinflytande och elevråd på Skolverkets

Engagera dig – lämna ditt förslag

Har du en idé om hur Borgholms kommun kan bli ännu bättre? Alla idéer om hur kommunen kan utvecklas är välkomna – små som stora. Det kan handla om att förbättra en plats eller om kommunens arbete med en fråga som du brinner för. Förslagen som lämnas på kommunens hemsida kan delas i sociala medier och kommenteras. Förslaget ligger ute för röstning i en månad och om det når 25 röster tas de upp för beredning och beslut.

Lämna ditt förslag här

Ungdomsenkäten LUPP

Borgholms kommun använder ungdomsenkäten Lupp för att ta reda på hur ungdomar har det.  För att kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen mår. LUPP är en enkätundersökning som görs var tredje år i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.

Frågorna handlar bland annat om trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner.

Resultatet i undersökningen ger en helhetsbild  om vad unga i kommunen tycker är viktigt. Då vet man vad kommunen ska fokusera på och var resurser ska läggas.

Senaste undersökningen visade bland annat:

  • Killar är generellt mer nöjda med skolan än tjejer. Tjejer på högstadiet är minst nöjda med skolan.
  • I stort sett är både killar och tjejer nöjda med sin fritid även om killar i högre grad än tjejer upplever att det finns mycket att göra på fritiden.
  • Tjejer vill överlag vara med och påverka i högre utsträckning än vad killar vill. Däremot är det fler killar än tjejer, inom många områden, som uppger att de faktiskt får vara med och bestämma. Detta mönster återkommer över tid i samtliga mätningar. Gäller både i skolan i samhället i stort. Fler än tidigare vet inte vilka möjligheter de har att påverka.
  • Utsattheten för brott är låg. Killar uppger däremot i högre grad att de blivit utsatta för brott. Killar har blivit hotade i högre grad än tjejer medan tjejer i högre grad blivit utsatta för sexuellt utnyttjande.
  • Överlag tenderar killar att känna att de har en bättre hälsa än tjejer vad gäller självskattad hälsa. Färre än tidigare upplever sin hälsa som mycket eller ganska bra. Tjejer uppger sig vara mer stressade och nedstämda än killar. Även problem med sömnen, huvudvärk och ont i magen är vanligare hos tjejer. De flesta besvären tycks ha ökat sedan förra mätningen 2018.
  • Betydligt fler sommar jobbar i Borgholms kommun än snittet i Sverige.

Andra sätt att tycka till

I Borgholms kommun finns många sätt att tycka till om saker du vill ändra. Du kan exempelvis skicka in synpunkter eller lämna förslag på våra verksamheter på kommunens webbsida, skriva dina åsikter i sociala medier eller kontakta en politiker.
Vi arbetar också aktivt för att Borgholms kommun ska vara en trygg plats att bo i. En viktig del i arbetet är samarbetet med alla som bor här. Du kan hjälpa till att rapportera platser i kommunen där du känner dig otrygg.

Tyck till – Borgholms kommun

Kontakt

Vårt servicecenter kan hjälpa dig att komma i kontakt med alla som jobbar i kommunen.

Telefon: 0485-880 00

E-post: kommun@borgholm.se

 

Skip to content