Kontakta oss

Tyck till

Publicerat 12 april 2017

Som medborgare i Borgholms kommun kan du på olika sätt påverka det som händer i kommunen. Vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och region. Då kan du nyttja din rösträtt och på så sätt vara med och påverka vilka som ska styra kommunen.

Mellan valen finns andra alternativ att påverka det som händer i kommunen:

Förbättringsförslag, beröm, klagomål

Du kan framföra synpunkter på våra olika verksamheter, på vårt bemötande, vårt förhållningssätt eller hur vi i kommunen utför våra tjänster. Genom dina synpunkter och klagomål kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet och rätta till eventuella misstag. Du hittar länken till att lämna synpunkter längre ner på sidan, under Blanketter och e-tjänster.

Borgholm Energi AB ansvarar för vatten, avlopp, renhållning eller avfall i kommunen och du kan vända dig direkt till dem med dina synpunkter. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

E-förslag

Alla som är folkbokförda i Borgholms kommun kan lämna in e-förslag till kommunfullmäktige om frågor som kommunen ansvarar för.

Ett e-förslag ska beröra en fråga som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om. E-förslag ligger ute för röstning under 3 månader. Om fler än 25 av medborgarna röstar på e-förslaget skickas det vidare till lämplig nämnd eller styrelse för beredning. Efter beredning skickas e-förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Länk till e-förslag hittar du under mer information nedan.

Kontakta en politiker

Det är våra valda politiker som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd om du har synpunkter på att det saknas verksamhet, eller service inom något verksamhetsområde. Vill du veta vad politikerna tycker i ett visst ärende kan du också kontakta dem och ställa dina frågor. Har du ett konkret förslag till politiken kan du istället lämna ett e-förslag, se ovan.

Kontakta kommunens servicecenter

Har du allmänna frågor om kommunens service och tjänster kan du kontakta servicecenter. Du ser kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Delta i medborgarundersökningar

Genom att delta i de medborgarundersökningar kommunen gör med jämna mellanrum kan du tala om vad du tycker om kommunen och dess verksamheter. Frågorna i undersökningen handlar till exempel om hur du ser på din kommun som en plats att bo på, vad du tycker om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar med mera.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut som kommunen har fattat och som gäller dig, kan du överklaga beslutet till kommunen. Övriga kommunala beslut har du rätt att överklaga om du är medlem i kommunen, det vill säga om du är folkbokförd eller äger fastighet i kommunen. Du ska då skicka din överklagan till förvaltningsrätten i Växjö.

Hoppa till innehåll