• Foto: Sebastian Bergling
  • Axel, lantbrukare på östra Öland
    Lantbrukare Spjutterum

Utskriftsdatum: 10 August 2020

Näringsliv

Med anledning av Corona

Borgholms kommun på Öland

Öland är ett starkt varumärke med stor attraktionskraft. Det är därför viktigt att varumärket fortsätter att utvecklas utifrån de goda förutsättningar och möjligheter som finns.

Borgholms kommun har flest företagsamma personer i Kalmar län. Någonting som kommunledningen är stolta över. I kommunen finns en näringslivsutvecklare som hjälper dig som är företagare, entreprenör eller kreatör och vill etablera dig här.  Målet är att ge dig bästa möjliga service och förutsättningar för att du ska lyckas, utvecklas och trivas hos oss.

Kommunens dominerande branscher är besöksnäring, jordbruk och livsmedelsproduktion. Företag inom handel, bygg och service är viktiga komplement till basnäringarna.

I kommunen har ett näringslivsråd med representanter från de olika näringarna och kommunledningen bildats, som ska arbeta med att ta fram en ny näringslivsstrategi. Strategin ska vara grundstenen i en positiv utveckling och tillväxt.

Har du som företagare tankar och idéer om vad kommunen behöver prioritera eller hur man ska driva näringslivsfrågor i framtiden, kontakta oss gärna!

Servicecenter
Servicecenter är den enkla vägen in till kommunens service. De flesta frågor får du svar på direkt, i annat fall får du en kontakt med rätt handläggare.

Via Servicecenter når du även handläggare som arbetar med tillstånd (alkoholtillstånd, automatspel och tobaksförsäljning) och Räddningstjänsten Öland för ärenden och tillstånd som är knutna till din verksamhet.