Bygga, bo och miljö

18 juni 2020

Bygga nytt, bygga till, eller riva?

Här hittar du all information du behöver för en smidig bygglovsprocess!

Detaljplaner

En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan det kan beviljas bygglov.
hyreshuset i Rälla

Hitta hyresbostad

Här hittar du kontaktuppgifter till de hyresvärdar som förmedlar hyresbostäder.

Vatten och avlopp

Här hittar du information om dricksvatten och avlopp.
Hoppa till innehåll