Utskriftsdatum: 24 July 2021

Bygga, bo och miljö

18 juni 2020

Bygga nytt, bygga till, eller riva?

Här hittar du all information du behöver för en smidig bygglovsprocess!

Detaljplaner och översiktsplan

Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering

Vatten och avlopp

Vad gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp? Vad ska du tänka på om du har eller vill ha egen brunn och enskilt avlopp?

Sophämtning

Här hittar du tider för sophämtning samt återvinningscentralernas öppettider i sommar.
Hoppa till innehåll