Utskriftsdatum: 23 October 2021

Omsorg och stöd

17 september 2019
Bild på rollator på äldreboende

Hjälp i hemmet

Äldreomsorgen omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens omsorgsboende.

Träffpunkter

Den 6 september öppnade Träffpunkt Solrosen i Borgholm för aktivitet och lunch. Åkerbohemmets Träffpunkt i Löttorp öppnar igen den 19 oktober.
Bild på äldre mor och dotter

Omsorgsboende för äldre

Kommunens omsorgsboende finns i Borgholm, Köpingsvik och Löttorp.
Sydostjouren

Socialjour

Här finns hjälp om du har behov av akuta skyddsåtgärder i svåra situationer. Råd, stöd och praktisk hjälp i akuta lägen
Hoppa till innehåll