Utskriftsdatum: 24 January 2021

Omsorg och stöd

Coronavirus

Information om Corona

Här hittar du information och rekommendationer.
Sydostjouren

Socialjour

Här finns hjälp om du har behov av akuta skyddsåtgärder i svåra situationer. Råd, stöd och praktisk hjälp i akuta lägen
Bild på rollator på äldreboende

Hjälp i hemmet

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.
Äldre par spelar Fia med knuff på Träffpunkt

Träffpunkter

Där pensionärer träffas och trivs. Kommunens träffpunkter är stängda tillsvidare för att undvika spridning av Coronaviruset.