Utskriftsdatum: 18 September 2020

Omsorg och stöd

Information om Corona

Här hittar du information och rekommendationer.

Socialjour

Här finns hjälp om du har behov av akuta skyddsåtgärder i svåra situationer. Råd, stöd och praktisk hjälp i akuta lägen

Familjehem

Om du har intresse, engagemang och tid så kan din familj vara med och göra skillnad för ett barn i kommunen.

Träffpunkter för pensionärer

Kommunens träffpunkter har stängt tills vidare. Borgholms kommun har tagit det här beslutet för att undvika spridning av coronavirus.