Omsorg och stöd

17 september 2019

Att gifta sig

Det är många som vill gifta sig på Öland. Vi har många vackra platser där ni kan säga ja till varandra.

Omsorgsboende för äldre

När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon ansöka om omsorgsboende. Kommunens omsorgsboenden finns i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm.

Hjälp i hemmet, hemtjänst

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.
Sydostjouren

Socialjour

Här finns hjälp om du har behov av akuta skyddsåtgärder i svåra situationer. Råd, stöd och praktisk hjälp i akuta lägen.
Hoppa till innehåll