Aktuellt

Nyheter

Nu bjuder vi in till välkomstmöte för dig som har flyttat till Borgholms kommun 2023 eller senare. Vi vill också gä...

Under våren har ett pilotprojekt mellan Kalmarhem och Borgholms kommun inletts för att undersöka möjligheter och fö...

Den 20 maj sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i Stadshuset.  Här kan du läsa ett referat av de ärenden s...

Svenskt Näringsliv har släppt enkätsvaren från sin årliga undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. O...

Borgholms kommun arbetar just nu med framtagandet av en ny översiktsplan. En översiktsplan visar hur hela kommunen lå...

Borgholms kommun har beslutat att ge elever i årskurs sex till och med de som slutat tvåan på gymnasiet och som är f...