Aktuellt

Nyheter

Under våren har ett pilotprojekt mellan Kalmarhem och Borgholms kommun inletts för att undersöka möjligheter och fö...

Den 20 maj sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i Stadshuset.  Här kan du läsa ett referat av de ärenden s...

Svenskt Näringsliv har släppt enkätsvaren från sin årliga undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. O...

Borgholms kommun arbetar just nu med framtagandet av en ny översiktsplan. En översiktsplan visar hur hela kommunen lå...

Borgholms kommun har beslutat att ge elever i årskurs sex till och med de som slutat tvåan på gymnasiet och som är f...

Välkomna 14 maj på anhörigträff på Tullgatan 40, våning 3 klockan 13-16 Medverkar gör geriatriker Bertil Eriksson...