Nyhetsarkiv

'Lägesbild Corona 19 april' bild

Lägesbild Corona 19 april

19 april 2021
Vi har ett allvarligt läge med hög smittspridning i vår kommun, det är därför inte läge att träffa andra människor än de i den närmaste kretsen. På grund av  den höga smittspridningen håller våra idrottshallar och Åkerbobadet fortsatt stängt. Vi avråder från besök på vårt korttidsboende och kommunen anordnar inga valborgsbål. Idrottshallar och Åkerbobadet […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nya Åkerboskolan – sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april' bild

Nya Åkerboskolan – sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april

15 april 2021
Borgholms kommun har påbörjat en upphandling av totalentreprenad nybyggnation av Åkerboskolan. Kommunen meddelade tilldelningsbeslut i upphandlingen den 19 februari 2021. Efter att ha upptäckt brister i upphandlingsdokumentet återkallade kommunen beslutet den 25 februari 2021 för att genomföra en förnyad upphandling. Sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april 2021 och därefter sker utvärdering […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Smittan ökar snabbt i Borgholms kommun' bild

Smittan ökar snabbt i Borgholms kommun

15 april 2021
Vi har ett allvarligt läge där vi ser en mycket snabb ökning av antalet smittade i Borgholms kommun för tillfället.  Regionen är nu på plats fyra i landet av antalet smittade. Även om vaccinationerna nu går framåt så är det viktigt att alla hjälps åt att begränsa smittspridningen, för än är det inte över. […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Förtydligande av aktuella regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids' bild

Förtydligande av aktuella regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids

13 april 2021
Smittspridningen i Kalmar län och även i Borgholms kommun ökar. Vi uppmanar därför igen alla medarbetare, vårdnadshavare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som exempelvis hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna för att hämta på förskolan, skolan eller fritidshemmet redan vid lindriga förkylningssymtom […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Lägesbild corona 12 april' bild

Lägesbild corona 12 april

12 april 2021
Munskydd på kommunens arbetsplatser, distansundervisning för högstadiet denna vecka och fortsatt stängda idrottshallar för barn- och ungdomsaktiviteter. Munskydd på arbetsplatser På grund av hög och ökande smittspridning i länet har smittskyddsläkaren utfärdat rekommendationer för Kalmar län från och med 1 april 2021 till och med 16 maj. Precis som de nationella rekommendationerna gäller rekommenda­tionerna […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Öppna förskolan stängd tillsvidare' bild

Öppna förskolan stängd tillsvidare

10 april 2021
På grund av hög och ökande smittspridning av covid-19 håller öppna förskolan stängt tillsvidare. Vi meddelar när verksamheten öppnar igen.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Avrådan mot att besöka korttidsavdelningen, Ekbacka 4, i Borgholm' bild

Avrådan mot att besöka korttidsavdelningen, Ekbacka 4, i Borgholm

10 april 2021
På grund av hög och ökande smittspridning av covid-19 i samhället har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om att förlänga föreskrifter och allmänna råd till och med den 16 maj. Alla är enligt smittskyddslagen skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att följa […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nya rekommendationer gällande ungdomsaktiviteter' bild

Nya rekommendationer gällande ungdomsaktiviteter

01 april 2021
Med tanke på det mycket allvarliga smittläget i länet rekommenderar smittskyddsläkaren att träning och andra samlande inomhusaktiviteter för ungdomar pausas under påsklovet. Det är nödvändigt att undvika fritidsaktiviteter där barn blandas i olika konstellationer för att förhindra vidare smittspridning. Beslutet gäller 6-11 april. Hur rekommendationerna kring träning blir efter påsklovet kommer att avgöras av […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ändrade öppettider i servicecenter i påsk' bild

Ändrade öppettider i servicecenter i påsk

01 april 2021
Vi har ändrade öppettider i servicecenter i Stadshuset i Borgholm nu i påsk. Skärtorsdag har vi öppet mellan klockan 8 och 12. På långfredagen och annan dag påsk har vi stängt. Ha en fin påskhelg!
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Välkommen att söka feriearbete' bild

Välkommen att söka feriearbete

01 april 2021
Alla ungdomar mellan 15 och 17 år som är folkbokförda i Borgholms kommun och söker feriearbete kommer att erbjudas sommarjobb. Det finns även möjlighet för gymnasieungdomar att söka feriearbete. Idag, 1 april öppnar vi för ansökningar. Sommarjobb, så kallat feriearbete, är en viktig satsning på våra ungdomar. För många ungdomar är sommarjobbet det första […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nya rekommendationer – läget är kritiskt' bild

Nya rekommendationer – läget är kritiskt

31 mars 2021
Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i kraft den 1 april. De skärpta rekommendationerna gäller alla som bor eller vistas i länet, även dig som är vaccinerad: Arrangera eller besök inte sammankomster i samband […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Tips på aktiviteter under påsklovet' bild

Tips på aktiviteter under påsklovet

31 mars 2021
Nu är det dags för ett efterlängtat påsklov på vår fina ö. Du behöver inte åka iväg för att få ett härligt och bra påsklov. I vår kommun finns det, pandemin till trots, mycket kul att hitta på. Vad sägs till exempel om att besöka en ny spännande utställning på Borgholms slott, delta i äggletartävling […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Beställning av skollunch inför distansundervisning för högstadiet' bild

Beställning av skollunch inför distansundervisning för högstadiet

31 mars 2021
Från och med måndag 12 april till och med den 16 april kommer distansundervisning bedrivas för årskurs 7, 8 och 9. Så länge distansundervisning pågår erbjuds högstadieelever att hämta fem lunchlådor på söndagseftermiddagen på den skola du själv väljer. E-tjänsten för att beställa skollunch till vecka 15 har öppet torsdag 31 mars klockan 14:00 […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Stort intresse för livsmedelsaffär i Runsten' bild

Stort intresse för livsmedelsaffär i Runsten

30 mars 2021
Intresset för att på nytt ha en livsmedelsaffär i Runstensområdet har utretts av Runstens intresseförening. Borgholms kommun har varit behjälpliga med att göra en digital enkät samt ett utskick med vykort för att uppmärksamma boende att gå in och besvara den. I lördags deltog representanter för Borgholms kommun på Runstens intresseförenings årsmöte, som hölls […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Till elever och vårdnadshavare om fortsatta restriktioner inom skolan, fritidsgårdarna och Kulturskolan' bild

Till elever och vårdnadshavare om fortsatta restriktioner inom skolan, fritidsgårdarna och Kulturskolan

30 mars 2021
Fritidsgårdarna På grund av den ökande smittspridningen så kommer all inomhusverksamhet vara stängd på fritidsgårdarna i Borgholms kommun från och med den 2 april fram till och med den 18 april. Mer information kommer från respektive fritidsgård. Kulturskolan På grund av den ökande smittspridningen så kommer kulturskolan i Borgholms kommun att ha all undervisning […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ny satsning för snabbare hantering av bygglov' bild

Ny satsning för snabbare hantering av bygglov

30 mars 2021
Vi kommer att byta e-tjänst för byggärenden den 1 april. Det blir ett modernare verktyg som är mer lättarbetat och intuitivt för dig som till exempel ska söka bygglov. Den nya satsningen innebär att byggenheten automatiserar hanteringen av ärenden med den nya e-tjänsten Minutbygg. Nu kommer sökanden per automatik få meddelanden snabbare och säkrare […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Stadsvärdar på plats i Borgholm i påsk – ska påminna om vikten av att hålla avstånd' bild

Stadsvärdar på plats i Borgholm i påsk – ska påminna om vikten av att hålla avstånd

29 mars 2021
Borgholms kommun har anlitat stadsvärdar för att göra människor uppmärksamma på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och påminna om vikten av att hålla avstånd till varandra nu i påsk. ”Vi har haft samma insats i somras och under skördehelgen och det har varit en uppskattad och effektiv åtgärd för att minska trängseln. Många vill fira påsk i […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Uppdatering om det nya särskilda boendet på Ekbacka' bild

Uppdatering om det nya särskilda boendet på Ekbacka

24 mars 2021
Kommunfullmäktige fattade under våren 2020 ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet är tänkt att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården. Inför beslutet hämtades det under sensommaren 2019 in indikativa hyresnivåer från externa intressenter på vad ett boende med 80 platser med basfunktionalitet. Kommunen tog även fram […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ny e-tjänst för byggärenden' bild

Ny e-tjänst för byggärenden

22 mars 2021
Vi kommer att byta e-tjänst för byggärenden den 1 april. Det blir ett modernare verktyg som vi hoppas kommer att upplevas som mer lättarbetat och intuitivt för dig som till exempel vill söka bygglov. Den nya sidan kommer att se lite annorlunda ut mot tidigare. Du som har ett pågående ärende kommer att få […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Missa inte att vara med på nästa digitala medborgardialogen om östra sidan' bild

Missa inte att vara med på nästa digitala medborgardialogen om östra sidan

19 mars 2021
Mötet hålls på onsdag den 24 mars och vi vill gärna att du anmäler dig i god tid. Vi vill fånga upp medborgarnas idéer och synpunkter för att utveckla den östra sidan av kommunen och göra den ännu mer attraktiv att bo och verka i, året om. Vi hoppas att så många som möjligt […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Tips från biblioteken: Digital författarafton med Gunnel Karlsson' bild

Tips från biblioteken: Digital författarafton med Gunnel Karlsson

12 mars 2021
Författaren Gunnel Karlsson berättar om sin nya bok ”En kvinna i regeringen : statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete”. Om boken: Ulla Lindström var FN-delegat och ensam kvinna i regeringar ledda av Tage Erlander. Som minister lade hon grunden för jämställdhetspolitiken och stred för u-hjälpen. Som politisk kvinna var hon ständigt utsatt för kritik, […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Borgholms kommun avbryter upphandlingen av nya Åkerboskolan – ny upphandling inom kort' bild

Borgholms kommun avbryter upphandlingen av nya Åkerboskolan – ny upphandling inom kort

11 mars 2021
Borgholms kommun har påbörjat en upphandling av totalentreprenad nybyggnation av Åkerboskolan. Sex anbudsgivare kom in med anbud i upphandlingen. Kommunen meddelade tilldelningsbeslut i upphandlingen den 19 februari 2021. Efter att ha upptäckt brister i upphandlingsdokumentet återkallade kommunen beslutet den 25 februari för att genomföra en förnyad genomgång av anbuden. Vi kommer inom kort att […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Årets strandstädningstävling är nu igång' bild

Årets strandstädningstävling är nu igång

08 mars 2021
Nu är det dags för årets strandstädartävling. Gör en insats för miljön och var med i utlottning av fina priser.  Välj en plats, nära dig, där du eller ni vill städa! Tävlingen pågår från 8 mars till 8 april. Läs mer och tävla
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Klart: Han blir ny slottschef på Borgholms slott' bild

Klart: Han blir ny slottschef på Borgholms slott

08 mars 2021
Tommy Josefsson har utsetts till ny chef för Borgholms slott och kommer tillträda tjänsten den 7 juni. Han arbetar sedan 27 år tillbaka som intendent på Kalmar slott. Nu är det klart att Tommy Josefsson tar över som slottschef på Borgholms slott. Tommy Josefsson har sedan 1994 jobbat som intendent på Kalmar slott. ”Det […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Viktiga satsningar på våra ungdomar – feriejobb och sommarlovskort' bild

Viktiga satsningar på våra ungdomar – feriejobb och sommarlovskort

04 mars 2021
Alla ungdomar mellan 15 och 17 år som är folkbokförda i Borgholms kommun och söker feriearbete kommer att erbjudas sommarjobb. Detta beslutades på tisdagen av kommunstyrelsens arbetsutskott. Klart är även att ungdomar från årskurs sex till och med de som slutar andra året på gymnasiet skrivna i Borgholms kommun erbjuds gratis busskort även i […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Högstadiet återgår till undervisning på plats – Kulturskolan och fritidsgårdarna öppnar upp' bild

Högstadiet återgår till undervisning på plats – Kulturskolan och fritidsgårdarna öppnar upp

03 mars 2021
Från och med 8 mars återgår högstadiet till undervisning på plats, då öppnar även fritidsgårdarna igen. Den 8 mars öppnar även Kulturskolan för undervisning på samma sätt som den bedrevs innan sportlovet. Årskurs 7-9 på Slottsskolan och Åkerboskolan  Utifrån dagsläge och rekommendationer från smittskyddsläkaren så återgår högstadieeleverna till undervisning på plats från nästa vecka. Det […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Klart med ny HR-chef' bild

Klart med ny HR-chef

02 mars 2021
Johanna Alfredsson blir HR-chef, efter att en enhällig kommunstyrelse idag fattade det formella beslutet om hennes anställning. Idag arbetar Johanna på Volvo Group Real Estate i Göteborg där hon är global HR-chef. I arbetet ingår att utveckla det strategiska HR-arbetet och att översätta företagets strategi till HR-aktiviteter som möjliggör att organisationen når de uppsatta […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Fråga till föreningar – finns det intresse att ta emot ungdomar för feriejobb?' bild

Fråga till föreningar – finns det intresse att ta emot ungdomar för feriejobb?

02 mars 2021
Vi vill undersöka om det finns intresse bland lokalägande föreningar i kommunen att ta emot ferieungdomar för sommarjobb vecka 26-31. Ungdomarna är mellan 15-17 år. Arbetstiden ska vara förlagd måndag – fredag 4 timmar/dag (dagtid) i 3 veckor totalt 60 timmar. Kommunen betalar ut lön och står för försäkringar, föreningen står för handledare och […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Polisen skickar hem vykort om bedrägeri till de som är 70+' bild

Polisen skickar hem vykort om bedrägeri till de som är 70+

02 mars 2021
Under veckan gör Polisen ett utskick till personer som har fyllt 70 år och bor i Kalmar län samt Blekinge, Kronoberg och Skåne. I Borgholm, Kalmar, och Mörbylånga landar det i cirka 12 000 hem. Syftet är att stärka dem som, oftare än andra, drabbas av telefonbedrägerier. En viktig framgångsfaktor för att förhindra telefonbedrägerier […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Årets första test av Hesa Fredrik' bild

Årets första test av Hesa Fredrik

01 mars 2021
Idag är det dags för årets första test av varningssystemet viktigt meddelande till allmänheten. Klockan 15.00 tutar tyfonerna som kallas Hesa Fredrik. I ett skarpt krisläge betyder signalen att du ska gå inomhus, stänga dörrar och fönster och lyssna på beredskapskanalen P4 Kalmar i Sveriges Radio. Radion ger dig information om vad som har […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Medborgardialog östra sidan – kom med idéer och synpunkter' bild

Medborgardialog östra sidan – kom med idéer och synpunkter

26 februari 2021
Vi vill fånga upp medborgarnas idéer och synpunkter för att utveckla den östra sidan av kommunen och göra den ännu mer attraktiv att bo och verka i, året om. Det handlar om utveckling både på kort och lång sikt. Därför bjuder vi in till medborgardialog, ett möte där vi hoppas att så många som […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Lex Maria och Lex Sarah-anmälningar' bild

Lex Maria och Lex Sarah-anmälningar

25 februari 2021
En Lex Maria-anmälan skickades igår till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan rör en omsorgstagare som fick fördröjd vård vid stroke. För att förhindra liknande händelser kommer man att arbeta med SBAR, ett strukturerat arbetssätt vid bedömning av akut sjukdom och gemensam kommunikation, andra utvecklingsområden är teamsamverkan och dokumentation. Dessutom har två avvikelser […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Gör skillnad för ett barn! – Just nu har vi ont om kontaktfamiljer och familjehem' bild

Gör skillnad för ett barn! – Just nu har vi ont om kontaktfamiljer och familjehem

24 februari 2021
Vi söker just nu fler trygga och stabila familjer som vill bli familjehem eller kontaktfamiljer. Vi söker olika familjer, både par och ensamstående, som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem och ge god omsorg och en trygg miljö att utvecklas i . Som kontaktfamilj handlar det om att ta emot […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Alla omsorgstagare är nu vaccinerade' bild

Alla omsorgstagare är nu vaccinerade

24 februari 2021
Alla omsorgstagare i Borgholms kommun är vaccinerade mot covid-19 och snart även all personal som jobbar med nära vård. Två av våra sjuksköterskor har sedan vaccinationsstart vaccinerat 428 omsorgstagare (149 på våra vård-och omsorgsboende/gruppboenden, 233 inom hemsjukvård/hemtjänst samt 47 hemmavarande anhöriga till omsorgstagarna). På bilden vaccinerar Catrin Engberg Tukia medarbetaren Lena Ekelund. Vi har […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Högstadiet återgår till distansundervisning efter sportlovet' bild

Högstadiet återgår till distansundervisning efter sportlovet

24 februari 2021
Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar distansundervisning vid länets högstadieskolor under nästa vecka. Det är den höga förekomsten i länet av den mer smittsamma brittiska varianten av coronaviruset och en oro för att smittspridningen kan ta ytterligare fart när eleverna kommer tillbaka efter sportlovet som ligger bakom rekommendationen. Borgholms kommun har idag därför beslutat att […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Information inför besök på vård- och omsorgsboende' bild

Information inför besök på vård- och omsorgsboende

23 februari 2021
Information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun Från och med idag, 23 februari, har socialförvaltningens ledningsgrupp beslutat att ta bort besöksstoppet på våra vård-och omsorgsboenden. Beslutet är grundat på att alla omsorgstagare är vaccinerade och även en stor del medarbetare. Övergripande gäller att; ·         […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Klart med byggentreprenad för nya Åkerboskolan' bild

Klart med byggentreprenad för nya Åkerboskolan

19 februari 2021
Idag, fredag 19 februari, tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att tilldela byggentreprenadkontrakt för nya Åkerboskolan till Entreprenad AB Stele. ”Nu är vi igång. Det är den i särklass största investeringen någonsin i Borgholms kommun och en satsning som betyder mycket för utvecklingen av hela norra Öland. Framtiden är säkrad, vi bygger en toppmodern skola som […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Träningsvideos för balans och hälsa' bild

Träningsvideos för balans och hälsa

19 februari 2021
Genom att träna balansen och styrkan, äta näringsrik mat och att hålla sig fysiskt aktiv är bästa hälsoförsäkringen när du blir äldre. Många studier visar att fysisk träning minskar risken för skador och överbelastningar. De positiva är att individer kan träna upp sin styrka och balans långt upp i åldrarna. Om du upprätthåller din […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Webbplats start på samarbete för inflyttning' bild

Webbplats start på samarbete för inflyttning

19 februari 2021
Den nya webbplatsen Flyttahit.nu markerar startskottet för en gemensam satsning för att få fler att flytta till Kalmar län. Flyttahit.nu är en webbplats för den som funderar på att flytta till Kalmar län. Där ges en samlad överblick om var lediga jobb, bostäder till salu, närmaste skola, hälsocentral och mataffär ligger i förhållande till […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Dags att ansöka om föreningsbidrag – sista ansökningsdag är 1 mars' bild

Dags att ansöka om föreningsbidrag – sista ansökningsdag är 1 mars

19 februari 2021
Din förening kan få olika sorters stöd av Borgholms kommun. Ansök om arrangemangsbidrag, projektbidrag eller uppväxlingsprojekt  via vår e-tjänst, eller via en blankett. Sista ansökningsdag är 1 mars. Läs mer om kriterier för föreningsbidrag och ansök
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Fira sportlov på hemmaplan' bild

Fira sportlov på hemmaplan

18 februari 2021
Du behöver inte åka iväg för att få ett härligt och bra sportlov. I vår kommun finns det, pandemin till trots, mycket kul att hitta på. Vad sägs till exempel om att testa en ny grillplats, sportlovspyssla, vara med på en tips- och lekrunda eller ta en runda på längdskidor om snön får ligga kvar? […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Sportlovsutmaning från biblioteken' bild

Sportlovsutmaning från biblioteken

18 februari 2021
Gillar du att skriva och hitta på berättelser? Då kanske bibliotekens skrivutmaning är något för dig! Utmaningen finns i två svårighetsgrader. Kom ihåg, bara fantasin sätter gränser. Lycka till! Utmaning för dig som är 10 år och äldre Rubrik på texten: Rapport 20201208, Åkerboskolan Ingress till texten: Huvudlös höna hittas i sand-lådan utanför skolmatsalen. […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Betygsresultat 2020 – Borgholms kommun fortsatt i topp' bild

Betygsresultat 2020 – Borgholms kommun fortsatt i topp

17 februari 2021
Eleverna som slutade nian i Borgholms kommun våren 2020 presterade på en hög nivå enligt betygsstatistik från analysverktyget Kolada. Återigen är Borgholms kommun bland de bästa i landet. Eleverna som slutade årskurs 9 i juni hade ett medelmeritvärde på 240,8 vilket är bland de 30 bästa i Sverige. Bästa kommun i landet är Danderyd […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Följ kommunfullmäktige live' bild

Följ kommunfullmäktige live

15 februari 2021
Klockan 18 ikväll sammanträder Borgholms kommunfullmäktige. Ärenden som ska behandlas är bland annat revideringar i taxorna för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden och att detaljplan för Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14 upphävs. en jämställdhets- och mångfaldspolicy har reviderats och ska antas på nytt. Att kallelsen är omfattande i antal sidor beror framför allt […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Fortsatt alkhoholförbud efter klockan 20' bild

Fortsatt alkhoholförbud efter klockan 20

15 februari 2021
Regeringen har beslutat att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00-11.00 ska gälla till den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta ska sedan gälla till och med den 11 april 2021. OBS! Om smittläget skulle förvärras, eller i vart fall inte […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Information till vårdnadshavare angående skolskjuts' bild

Information till vårdnadshavare angående skolskjuts

11 februari 2021
SMHI varnar för att ”snöbyar på Östersjön kan under torsdag och fredag ge ymnigt snöfall på Öland och Gotland.” I morgon, fredag 12 februari, kan det bli så att trafikläget är besvärligt och det är skolskjutsanordnaren KLT (Kalmar Länstrafik) som avgör om turerna går att köra eller ej. Om en tur ställs in så […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Alkoholförbud efter klockan 20' bild

Alkoholförbud efter klockan 20

09 februari 2021
Regeringen har beslutat att servering av alkoholdrycker ska vara förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Det skärpta förbudet trädde i kraft den 24 december och har nu förlängts till den 14 februari. Begränsningen upphör enligt regeringens senaste beslut (4 februari) tidigast 14 februari 2021, men föreslås av regeringen förlängas till den 28 februari.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]