Kontakta oss

Tillgänglighetsrapport

Det är Borgholms kommun som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vårt mål är att innehållet på webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet, eftersom webbplatsen då också blir mer lättläst och begriplig för alla oss som använder sidan.

Webbplatsen publicerades 1994.

Lagarna om tillgänglighet

Enligt EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, så kallat webbtillgänglighetsdirektivet, ska alla offentliga myndigheter  uppfylla en lägsta nivå av tillgänglighet som är standarden WCAG 2.1 på nivå AA. Alla webbplatser ska vara ”möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta”. På svenska har webbdirektivet blivit lag genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Graden av tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller kriterierna i WCAG.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Bilder kan sakna en alternativ text.
  • Det kan förekomma pdf som ej är tillgänglighetsanpassade.
  • Rubriknivåer kan saknas.
  • Äldre videoinspelningar är inte textade.
  • Vissa tabeller saknar beskrivande rubrik.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upplever brister i tillgängligheten på vår webbplats och inte kan ta till dig information utan behöver information i ett annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du fylla i nedanstående e-tjänst ”Lämna synpunkt” eller e-post till webbansvariga. Du kan även nå oss på telefon: 0485 – 88 000

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du även rapportera brister via formuläret. Vi är mycket tacksamma för alla synpunkter, så att vi kan bli ännu bättre!

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Leverantören validerar koden enligt WCAG 2.1 AA och följer, tillsammans med webbansvariga på Borgholms kommun, DIGG:s checklista för webbriktlinjer.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har påpekat brister på webbplatsen i sin granskning i december 2022.  Bristerna gäller bland annat användning av listelement, rubriknivåer samt avsaknad av textalternativ för bilder.

Arbete pågår med att förbättra tillgängligheten enligt granskningens slutsatser.

Skicka synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom e-tjänsten nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen så att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det, du hittar mer information och kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Skip to content