Nyheter

'De skärpta råden förlängs till 13 december' bild

De skärpta råden förlängs till 13 december

25 november 2020

De skärpta råden för att minska smittspridningen förlängs till 13 december. Folkhälsomyndigheten beslutade den 24 november, att förlänga de lokala, allmänna råd som gällt i Kalmar län sedan 10 november. Råden gäller nu till och med den 13 december. Beslutet har skett tillsammans med Region Kalmar läns smittskyddsläkare. Ta hand om varandra. Ta ditt […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'En omsorgstagare inom hemtjänsten med bekräftad Covid-19' bild

En omsorgstagare inom hemtjänsten med bekräftad Covid-19

23 november 2020

Borgholms kommun har ytterligare en omsorgstagare inom hemtjänsten med bekräftad Covid-19. Extra försiktighetsåtgärder är vidtagna. Den omsorgstagare som tidigare fått Covid-19 bekräftat är nu friskförklarad. Kommunen publicerar inte namn eller område av hänsyn till den personliga integriteten. Vi har i övrigt inga nya fall av Corona/covid-19 i kommunens verksamheter.

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Intresserad av hyresrätt i Löttorp?' bild

Intresserad av hyresrätt i Löttorp?

20 november 2020

Vi planerar för ett hyreshus i centrala Löttorp och vill nu undersöka intresset. Det är Löttorps tur nu när det gäller bygge av hyresrätter. Vi har sett att det finns ett stort intresse och vill nu genom den här intresseanmälan få ett underlag för att bygga efter vad som efterfrågas. Vi kommer som minst […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Tillfälligt förbud mot servering av alkohol' bild

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

20 november 2020

Med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen av Covid-19 har regeringen tagit fram en ny förordning som börjar gälla från 20 november.  Den nya förordningen innebär att det blir förbjudet för verksamheter med serveringstillstånd att servera alkoholhaltiga drycker mellan klockan 22.00- 11.00. Förbudet gäller inte servering på särskilda boenden som avses i 8 kap, […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Beslut om lunchpeng till gymnasielever som läser på distans – restauranger i kommunen är välkomna att anmäla intresse' bild

Beslut om lunchpeng till gymnasielever som läser på distans – restauranger i kommunen är välkomna att anmäla intresse

18 november 2020

På onsdagen gav utbildningsminister besked om att det från och med måndag kommer att vara tillåtet för gymnasieskolor som behöver minska trängseln att införa fjärr- och distansundervisning. Det är även klart att gymnasieförbundet betalar 49 kronor i lunchpeng till varje elev som har fjärrundervisning. Borgholms kommun har nu beslutat att till och med den […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ett bekräftat fall med smitta av Covid-19 inom utbildningsförvaltningens verksamheter' bild

Ett bekräftat fall med smitta av Covid-19 inom utbildningsförvaltningens verksamheter

18 november 2020

Vi har ett bekräftat fall med smitta av Covid-19 inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Vårdnadshavare och övriga berörda har informerats. Nu testas personal på berörd arbetsplats och övriga säkerhetsrutiner vidtas, som att tillgängliggöra skyddsmaterial, för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på ett säkert sätt. Vi har i övrigt inga nya fall av Corona/covid-19 i kommunens verksamheter.

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]