Nyheter

'Kommunfullmäktige 18 oktober' bild

Kommunfullmäktige 18 oktober

22 oktober 2021
Kommunfullmäktige sammanträdde i måndags. Efter ett år med distansmöten skulle nu ledamöterna vara på plats. Borgholms kommun välkomnade en ny ledamot i kommunfullmäktige för Framtid Öland, Mats Olsson samt två nya ersättare. Revisorerna har lämnat in två granskningsrapporter, en om kommunens arbete med miljö och hållbar utveckling och en om kommunens samverkan med Region Kalmar län avseende psykisk ohälsa […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Stipendier för dig som studerar på eftergymnasial nivå' bild

Stipendier för dig som studerar på eftergymnasial nivå

21 oktober 2021
Ölands kommunalförbund utlyser nu stipendier och medel från Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond. Cirka 200 000 kronor ska fördelas. Sista ansökningsdag är 8 november. Kriterier för ansökan Högst 30 år gammal. Mantalsskriven på Öland sedan minst 10 år eller tidigare mantalsskriven på Öland minst 15 år. Bedriva studier i Sverige eller utomlands som […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Delta i digitalt möte om detaljplanen för Stora Rör' bild

Delta i digitalt möte om detaljplanen för Stora Rör

20 oktober 2021
Välkommen att ansluta till digitalt möte om detaljplanen för Stora Rör. Första mötet börjar den 20 oktober klockan 12:00 och slutar klockan 13:00. Andra mötet börjar den 21 oktober klockan 17:30 och slutar klockan 18:30. Mötet inleds med att Victoria Bengtsson, planarkitekt och Leon Hansson, samhällsplanerare berättar om detaljplanen. Därefter är alla mötesdeltagare välkomna […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Alla chefer utbildas om barnkonventionen' bild

Alla chefer utbildas om barnkonventionen

19 oktober 2021
Idag utbildas alla chefer som jobbar på Borgholms kommun om barnkonventionen. Även förtroendevalda deltog i utbildningen. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barns rättigheter och ökad förståelse för hur våra medarbetare och verksamhet praktiskt kan arbeta med konventionen. Utbildningen hålls av Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Hon hälsades välkommen upp […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nya plantor för bins skull' bild

Nya plantor för bins skull

19 oktober 2021
Inom Länsstyrelsens pollineringsprojekt håller nästan sex hektar av Borgholm kommuns mark på att bli ett nytt biparadis. Området har röjts på träd för att blotta sandig mark, där solitära bin kan bygga bo. Det enda som fattas innan de kan flytta in är fler växter, så att det finns pollen och nektar i närområdet. […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Arbetet med nya Åkerboskolan fortsätter' bild

Arbetet med nya Åkerboskolan fortsätter

18 oktober 2021
Nu är grundsättning och gjuteriarbeten igång. Det arbetas även med dagvattenhantering – bland annat syns en stor grop för en vattentank vid nuvarande biblioteket. Stommar kommer att resas i november. Arbetet följer tidsplanen. Det är spännande att se den nya fina skolan för elever från förskoleklass till årskurs nio växa fram i Löttorp. Läs […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]