Nyheter

'Nya Åkerboskolan – sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april' bild

Nya Åkerboskolan – sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april

15 april 2021
Borgholms kommun har påbörjat en upphandling av totalentreprenad nybyggnation av Åkerboskolan. Kommunen meddelade tilldelningsbeslut i upphandlingen den 19 februari 2021. Efter att ha upptäckt brister i upphandlingsdokumentet återkallade kommunen beslutet den 25 februari 2021 för att genomföra en förnyad upphandling. Sista anbudsdag för den nya upphandlingen är sista april 2021 och därefter sker utvärdering […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Smittan ökar snabbt i Borgholms kommun' bild

Smittan ökar snabbt i Borgholms kommun

15 april 2021
Vi har ett allvarligt läge där vi ser en mycket snabb ökning av antalet smittade i Borgholms kommun för tillfället.  Regionen är nu på plats fyra i landet av antalet smittade. Även om vaccinationerna nu går framåt så är det viktigt att alla hjälps åt att begränsa smittspridningen, för än är det inte över. […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Förtydligande av aktuella regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids' bild

Förtydligande av aktuella regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids

13 april 2021
Smittspridningen i Kalmar län och även i Borgholms kommun ökar. Vi uppmanar därför igen alla medarbetare, vårdnadshavare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som exempelvis hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna för att hämta på förskolan, skolan eller fritidshemmet redan vid lindriga förkylningssymtom […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Lägesbild corona 12 april' bild

Lägesbild corona 12 april

12 april 2021
Munskydd på kommunens arbetsplatser, distansundervisning för högstadiet denna vecka och fortsatt stängda idrottshallar för barn- och ungdomsaktiviteter. Munskydd på arbetsplatser På grund av hög och ökande smittspridning i länet har smittskyddsläkaren utfärdat rekommendationer för Kalmar län från och med 1 april 2021 till och med 16 maj. Precis som de nationella rekommendationerna gäller rekommenda­tionerna […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Öppna förskolan stängd tillsvidare' bild

Öppna förskolan stängd tillsvidare

10 april 2021
På grund av hög och ökande smittspridning av covid-19 håller öppna förskolan stängt tillsvidare. Vi meddelar när verksamheten öppnar igen.
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Avrådan mot att besöka korttidsavdelningen, Ekbacka 4, i Borgholm' bild

Avrådan mot att besöka korttidsavdelningen, Ekbacka 4, i Borgholm

10 april 2021
På grund av hög och ökande smittspridning av covid-19 i samhället har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om att förlänga föreskrifter och allmänna råd till och med den 16 maj. Alla är enligt smittskyddslagen skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att följa […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]