Nyheter

'Nu är det badsäsong!' bild

Nu är det badsäsong!

12 juli 2019
Miljö- och byggnadsnämnden har hand om miljötillsynen i kommunen och med det så innebär det att vi regelbundet tar prover på badvattnet under badsäsongen. Badvattenprover tas i Borgholms kommun under ”badsäsong”, från början av juni till mitten av augusti månad och utförs på 17 badplatser utmed kusten. Följande platser provtas under badsäsong: Stora Rör, Ekerum, […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ansökan om bygglov för garage och carport' bild

Ansökan om bygglov för garage och carport

11 juli 2019
Ansökan om bygglov för garage och carport Underrättelse till berörda grannar Miljö- och byggnadsnämnden handlägger en ansökan om bygglov för uppförande av garage och carport på fastigheten Solrosen 1 i Borgholm (i hörnet av Tullgatan/Sandgatan). Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggenheten i Stadshuset. Kungörelse om ärendet och ritningar kommer att […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Ansökan om bygglov för teletorn' bild

Ansökan om bygglov för teletorn

05 juli 2019
Underrättelse till berörda grannar Miljö- och byggnadsnämnden handlägger fyra ärenden om bygglov för uppförande teletorn. Ramsättra 8:2 Böda Kronopark 2:176 Norrby 2:3 Persnäs-Sandvik 1:1 Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen i Stadshuset, samt i nyhetsarkivet på vår hemsida. Kungörelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens  digitala anslagstavla, […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nytt verksamhetsområde för vatten & avlopp Kårehamn – Petgärde träsk' bild

Nytt verksamhetsområde för vatten & avlopp Kårehamn – Petgärde träsk

02 juli 2019
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kårehamn och Petgräde träsk. Ett verksamhetsområde, VO, är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för fyra olika tjänster: dricksvatten, spillvatten dagvatten fastighet samt dagvatten gata. Inom verksamhetsområdet har […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Kommunens grönytor' bild

Kommunens grönytor

01 juli 2019
Tycker du att det är mycket högt gräs i kommunen? Det är dels för att vi värnar om den biologiska mångfalden och ger plats för våra blommor och insekter och dels för att kunna erbjuda lantbrukare  som på grund av foderbristen har haft ont om foder, att skörda gräs på våra grönytor. På bilden […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Mat- och Musikfestival 27-29 juni' bild

Mat- och Musikfestival 27-29 juni

27 juni 2019
Idag drar festivalen igång på Torget i Borgholm. Det blir musik, spännande mat och självklart sol och glada besökare i tre dagar! Välkommen du också! Läs mer om festivalen här. (Klicka på rubriken för att komma till länken)
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]