Utskriftsdatum: 15 November 2018

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges och  kommunstyrelsens sammanträden,  samt i de fall utbildningsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens sammanträden filmas, går att se live eller  i efterhand via Youtube.

Länk till kommunfullmäktiges sändning

Länk till socialnämndens sändning

Länk till kommunstyrelsens och övriga nämnders sändningar

För att sammanträdet ska kunna filmas måste sammanträdet hållas i en lokal där kamerautrustning är installerad, vilket innebär att vissa sammanträden inte filmas.