Utskriftsdatum: 20 July 2019

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden,  samt i de fall utbildningsnämndens, miljö- och byggnadsnämndens och socialnämndens sammanträden filmas, går att se live eller  i efterhand via Youtube.

Länk till kommunstyrelsens sändning 2019-02-26

Länk till kommunfullmäktiges sändning

Länk till socialnämndens sändning

 

För att sammanträdet ska kunna filmas måste sammanträdet hållas i en lokal där kamerautrustning är installerad, vilket innebär att vissa sammanträden inte filmas.