Utskriftsdatum: 10 April 2020

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden,  samt i de fall utbildningsnämndens, miljö- och byggnadsnämndens och socialnämndens sammanträden filmas, går de att se live eller  i efterhand via Youtube.

Länk till kommunfullmäktiges sändningar

Länk till kommunstyrelsens sändningar

Länk till socialnämndens sändningar

För att sammanträdet ska kunna filmas måste sammanträdet hållas i en lokal där kamerautrustning är installerad, vilket innebär att vissa sammanträden inte filmas.