Utskriftsdatum: 16 January 2019

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträden,  samt i de fall Utbildningsnämndens, Miljö- och byggnadsnämndens och Socialnämndens sammanträden filmas, går att se live eller  i efterhand via Youtube.

Länk till kommunfullmäktiges sändning

Länk till socialnämndens sändning

Länk till kommunstyrelsens och övriga nämnders sändningar

För att sammanträdet ska kunna filmas måste sammanträdet hållas i en lokal där kamerautrustning är installerad, vilket innebär att vissa sammanträden inte filmas.