Utskriftsdatum: 21 April 2018

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar bl a äldreomsorg, individ och familjeomsorg, Lagen om särskild service (LSS) samt verksamhet för Ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden har som övergripande målsättning att bedriva en verksamhet med god kvalitet som tillfredsställer de behov kommuninvånarna har av service, hjälp och trygghet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med lagar och regler och vara kostnadseffektiv och rationell.

Socialnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Enligt antaget reglemente kan socialnämnden ha öppna sammanträden, förutom om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt. Läs mer i socialnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Socialnämnden har två utskott, ett beredande och ett för ärenden som rör individ- och familjeomsorg, IFO.
Ledamöter
1. Magnus Ståhl (S), ordförande
Mobil: 073-088 93 50
E-post: pbmstahl@gmail.com
2. Jan-Olof Forslund (S)
Tel: 725 95
Mobil: 073-714 08 99
E-post: forslundkoping@hotmail.com
3. Mikael Palmqvist (S)
Mobil: 0739-29 09 06
E-post: mikael@socialdemokraternanorraoland.se
4. Bengt Jonsson (FÖL), 1:e vice ordförande
Tel: 224 39
Mobil: 070-550 14 11
E-post: bengt.jonsson8@spray.se
5. Martin Ottosson (V)
Mobil: 0735-89 45 81
E-post: martin.ottosson@borgholm.se
6. Eddie Forsman (M), 2:e vice ordförande
Mobil: 070-570 04 91
E-post: eddie.forsman@borgholm.se
7. Jörgen Jannerstrand (M)
Mobil: 0708-10 53 22
e-post: jorgen.jannerstrand@Telia.com
8. Ulrika Lindh (C)
Mobil: 070-148 89 07
E-post: u.lindh75@hotmail.com
9. Mikael Larsson (C)
Mobil: 0708-46 09 42
e-post: mikwann@telia.com