Utskriftsdatum: 22 November 2017

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar bl a äldreomsorg, individ och familjeomsorg, och Lagen om särskild service (LSS).

Socialnämnden har som övergripande målsättning att bedriva en verksamhet med god kvalitet som tillfredsställer de behov kommuninvånarna har av service, hjälp och trygghet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med lagar och regler och vara kostnadseffektiv och rationell.

Socialnämnden består av nio ledamöter med ersättare. Enligt antaget reglemente kan socialnämnden ha öppna sammanträden, förutom om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandla internt. Läs mer i socialnämndens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Socialnämnden har två utskott, ett beredande och ett för ärenden som rör individ- och familjeomsorg, IFO.
Ledamöter
1. Gunilla Johansson (S), ordförande
Tel: 0485-880 09
E-post: gunilla.johansson@borgholm.se
2. Jan-Olof Forslund (S)
Tel: 725 95
Mobil: 073-714 09 99
E-post: forslundkoping@hotmail.com
3. Mikael Palmqvist (S)
Mobil: 0739-29 09 06
E-post: mikael@socialdemokraternanorraoland.se
4. Bengt Jonsson (FÖL), 1:e vice ordförande
Tel: 224 39
Mobil: 070-550 14 11
E-post: bengt.jonsson8@spray.se
5. Abdulla Zueiter (V)
Tel: 073-736 22 37
E-post: abdulla.zueiter@hotmail.com
6. Eddie Forsman (M), 2:e vice ordförande
Mobil: 070-570 04 91
E-post: eddie.forsman@borgholm.se
7. Charlotte Håkansson van Luijn (M)
8. Ulrika Lindh (C)
Mobil: 070-148 89 07
E-post: u.lindh75@hotmail.com
9. Mikael Larsson (C)
Mobil: 0708-46 09 42
e-post: mikwann@telia.com