Tillköp av kollektivtrafik mellan Borgholm och Löttorp

För att möjliggöra bättre kommunikationer mellan Borgholm och Löttorp under veckodagar har kommunen tagit beslut om tillköp av kollektivtrafik för den här sträckan från och med höstterminen 2019. Efter dialog med Kalmar länstrafik är det nu beslutat om tillköp av en tur på linje 101 mellan Borgholm och Föra vardagar under skoltermin, så att […]

  • Skogsbrynets förskola

Utskriftsdatum: 23 October 2021

Utbildningsförvaltningen

10 december 2013

trygga_barn_logo_final_split_rgb

Med anledning av Coronahär hittar du information till vårdnadshavare 

Utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:
Trygga barn växer här

Utbildningsnämndens mål:

  • Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
  • Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.
  • Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamheternas behov.

 

Nyheter

Tillköp av kollektivtrafik mellan Borgholm och Löttorp

För att möjliggöra bättre kommunikationer mellan Borgholm och Löttorp under veckodagar har kommunen tagit beslut om tillköp av kollektivtrafik för den här sträckan från och med höstterminen 2019. Efter dialog med Kalmar länstrafik är det nu beslutat om tillköp av en tur på linje 101 mellan Borgholm och Föra vardagar under skoltermin, så att […]

Hoppa till innehåll