Kontakta oss

Utbildningsförvaltningen

Publicerat 10 december 2013

trygga_barn_logo_final_split_rgb

Utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:

Trygga barn växer här.

Utbildningsnämndens mål:

  • Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
  • Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.
  • Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamheternas behov.
Hoppa till innehåll