Kontakta oss

Akademiskt centrum startar på Öland

Publicerat
Ett centrum för patientnära forskning, utbildning och utveckling i Kalmar län – det är målet för Akademisk Primärvård Öland som invigdes nu i veckan.

Syftet med Akademisk Primärvård Öland är att skapa en hälso- och sjukvård och omsorg för framtidens behov. Initiativet är en del i arbetet att utveckla en trygg och nära vård med hög kvalitet med patient/brukare i centrum. Detta samtidigt som medarbetare får möjlighet till god akademisk meritering och utveckling.

”Det har varit en lång resa för att en akademisk primärvårdsenhet, så det känns så spännande att det nu startar. Den akademiska primärvården kommer både att ge bättre kvalitet för våra invånare och möjlighet att kompetensutveckla våra medarbetare. Extra roligt är att Öland är först ut i Sverige och kan vara förebild för andra regioner och kommuner”, säger Anna Hasselbom Trofast, socialchef.

Mål med centret:

  • Samordnad vård som stärker hälsan och utvecklar en god och nära vård med hög kvalitet, lättillgänglig för invånarna.
  • Samarbetet ger möjlighet att arbeta med bästa tillgängliga kunskap och förebyggande tillsammans med invånarna för att förbättra upplevelsen och kvaliteten inom primärvården.
  • Ge förbättrade möjligheter för klinisk forskning inom primärvård med kommunal omsorg, verksamhetsförlagd utbildning och vetenskaplig handledning. Utbildningen i verksamheten ska ske med ett studentcentrerat lärande.

Centret är en samverkan mellan hälsocentralerna i Borgholm, Mörbylånga och Färjestaden, Linnéuniversitetet samt Borgholms och Mörbylånga kommun.

Skip to content