Kontakta oss

Bidrag till satsningar på fysisk aktivitet för barn och unga

Publicerat

För att stötta insatser som främjar fysisk aktivitet för barn och unga förlänger Region Kalmar län nu sin utlysning ”Unga hjärta rörelse” till att även gälla lokala insatser i länet. Den extra utlysningen innebär att fler lokala insatser och projekt som främjar fysisk aktivitet för barn och unga kommer att kunna beviljas medel, utan krav på samverkan med andra organisationer eller aktivitet i flera av länets kommuner. Om din lokalförening planerar att anordna särskilda insatser eller projekt med fokus på fysisk aktivitet för barn och unga kan ni mellan den 15 januari-15 mars 2023 ansöka om bidraget.

Bidrag

Bidrag kan beviljas med upp till 50 procent av satsningens externa kostnader, dock max 100 000 kronor. Övrig finansiering kan vara egenfinansiering, kommunal, statlig eller från annan aktör. Bidrag kan endast beviljas till aktiviteter utanför en förenings ordinarie verksamhet, som är avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats.

Ansökan

Ansökningar kan lämnas in från den 15 januari – 15 mars 2023. Beslut fattas skyndsamt efter sista ansökningsdag och aktiviteterna kan starta omgående efter beslut. Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport ska skickas in senast två månader efter avslutad insats. Samtliga insatser ska vara avslutade senast den 31 augusti 2024.

Ansökningsblanketter hittar ni på Region Kalmar läns utvecklingswebb:

Bidrag till särskilda satsningar – Regional utveckling Kalmar län (regionkalmar.se)

Kontakt

Fanny Loeb, Handläggare. E-post: fanny.loeb@regionkalmar.se Telefon: 0480-842 71

Skip to content