Kontakta oss

Borgholms kommun klättrar i rankning om företagares nöjdhet

Publicerat

Borgholms kommun får höga resultat när företagen sätter betyg på kommunens stöd och service till näringslivet. Vi hamnar på en tredje plats både i länet och i vår grupp – landsbygdskommuner med besöksnäring.

Nu i veckan släpptes resultatet av den årliga undersökningen från Sveriges Kommuner och Regioner där företagen sätter betyg på kommunernas service inom en rad myndighetsärenden. Borgholms kommun klättrar från sjätte till tredje plats i Kalmar län och i gruppen – landsbygdskommuner med besöksnäring. Högst omdöme får kommunen i bemötande med ett nöjd-kund-index på 83, där 70 eller högre bedöms vara ett högt resultat.

”Vi är oerhört glada för att vi förbättrar oss. Vi har haft en positiv trend för vår kommun de senaste åren och nu når vi det bästa resultatet sedan 2014. Det är ett lagarbete och vi strävar efter att det ska vara enkelt att starta och driva företag i vår kommun. Vi jobbar med att stärka vårt bemötande och service,  det är en färskvara som bedöms vid varje kontakt”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

I undersökningen ingår bland annat brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, upphandling och miljö- och hälsoskydd. De som svarar på undersökningen har haft ett ärende hos kommunen det senaste året.

”Vi är stolta över resultatet, det är en stor eloge till alla medarbetarna som möter våra företagare och medborgare. Det är glädjande att bemötande får fina betyg, vi ska alltid veta vilka vi är till för. Undersökningen visar att vi är på rätt väg men ambitionen är att klättra högre och vi fortsätter vår förbättringsresa”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

”Vi klättrar från 74 till 78 i nöjd kund-index, det är ett rejält kliv i rätt riktning. Vi får över 80 i betyg på både livsmedel, serveringstillstånd och markupplåtelse men vi dippade när det gäller miljö och hälsa och där får vi titta på vad vi behöver göra för att höja kvaliteten och möta företagens behov”.

I Borgholms kommun har 216 företagare medverkat i undersökningen, en svarsfrekvens på 55 procent. Totalt deltog 213 kommuner. Både när gäller upphandling och markupplåtelse rankas vi högt i undersökningen och ligger på plats 13 bland alla kommuner i undersökningen.

”Vi har tidigare fått låga betyg när det gäller upphandling och där har vi skärpt våra rutiner och jobbat mycket med information och kommunikation kring våra upphandlingar och det har gett resultat. När det gäller markärenden har vi haft en positiv trend de senaste åren, vi har på två år ökat från ett betyg på 65 till årets fina betyg på 82 vilket innebär en 13 plats i landet”, säger Anders Magnusson och fortsätter:

”Vi är glada att vi förbättrar oss och vi analyserar nu resultatet och uppdaterar vår handlingsplan för att skapa aktiviteter kring den. Det är ett arbete som pågår hela tiden och vår förhoppning är att vi ska fortsätta få höga omdömen från vårt näringsliv och våra medborgare.

Skip to content