Coronaviruset – Covid-19

 

Coronaviruset, eller Covid-19, är en global pandemi. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att bidra till att inte sprida smittan. Borgholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att stötta näringslivet, informera och framför allt skydda liv och hälsa.

Det är viktigt att alla tar ett egenansvar och följer rekommendationerna för att förhindra smittspridning.

Hjälp till att informera – skriv gärna ut och sätt upp!

Affisch för utskrift - håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Affisch för utskrift – håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Affisch för utskrift – håll ut, håll avstånd, håll kontakten

Affisch för utskrift - rekommendationer

Affisch för utskrift – rekommendationer

Affisch för utskrift – rekommendationer Corona

Allmänt om corona

Om att testa sig för corona

Från fredag 26 juni kan alla med symtom beställa ett självtest via 1177.se för att få besked om de är sjuka i covid-19 eller inte. Vid tolv apotek i länet kommer provtagningsmaterial att lämnas ut till ett friskt ombud till dem som har beställt provtagning. Vid ytterligare två orter – Vimmerby och Borgholm – kommer också provtagningsmaterial att lämnas ut från lokaler i anslutning till hälsocentralerna. I Löttorp på Öland kommer provtagning att ske av vårdpersonal på plats. All provtagning kräver att man har gjort en tidbokning i samband med beställningen via 1177.se. För samtliga utlämningsställen – förutom Löttorp – gäller självprovtagning.

Det innebär att man tar prov på sig själv med provtagningspinne i näsa och i svalg. Sedan lämnas provet in på samma ställe. I normalfallet finns svar på provet inom 48 timmar. Svaret får man genom att logga in på 1177.se.

– Vi har skrivit avtal med InfoSolutions och Apoteket AB för att snabbt komma igång med en bredare testning. Totalt beräknar vi att kunna erbjuda 4 500-5 000 tester per vecka, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Alla som vistas i Kalmar län och som har symtom förenliga med covid-19 ska kunna hämta ut ett självtest. För att testa sig via Apoteket AB krävs på grund av smittorisken ett friskt ombud som har en fullmakt att hämta och lämna testet för den som ska provtas.

Förutsättningen är att man har en e-legitimation och kan beställa egenprovtagning via 1177.se. Har man inte möjlighet att skaffa sig e-legitimation ska man vända sig till sin hälsocentral. För utländska medborgare gäller att de ska vända sig till närmaste hälsocentral.

Vid positivt svar – vilket påvisar covid-19 – får man förhållningsregler och information om skyddsplikt. Man kan också komma att kontaktas av sjukvårdspersonal för smittspårning.

– Vi håller på att bygga upp ett centralt smittspårningsteam. Teamet kommer att göra en utökad smittspårning i de fall där det bedöms nödvändigt för att minska smittspridningen. Idag sker utökad smittspårning i känsliga miljöer som särskilda boenden och LSS-boenden samt inom sårbara verksamheter. Vi utökar nu successivt smittspårningskapaciteten ytterligare, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

På tisdagen hade totalt 5 833 prover analyserats vid det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar. Totalt 545 personer har hittills testats positiva vid laboratoriet.

Fakta: Här hämtas hemtesten

Borgholm: I anslutning till Borgholms hälsocentral.

Löttorp: I anslutning till Löttorp hälsocentral. Assisterad provtagning.

Mörbylånga: Apoteket Kronan.

Kalmar: Apoteket Sundet, Länssjukhuset, apoteket Baronen, Kvarnholmen, apoteket Hinden, Berga centrum, apoteket Trångsundsvägen, Hansa city och apoteket Solvändan, Lindsdal.

Västervik: Apoteket Lejonet, Västerviks sjukhus och apoteket Tullporten, Centrumgallerian.

Vimmerby: I anslutning till Vimmerby hälsocentral.

Hultsfred: Apoteket Kronan.

Högsby: Apoteket Malen.

Oskarshamn: Apoteket Lejonet.

Nybro: Apoteket Lönnen.

Förhindra smittspridning

Även efter lättnaderna i reserestriktionerna och resor är tillåtet igen är det viktigt att komma ihåg att övriga restriktioner och rekommendationer fortfarande gäller. Det viktigaste är att undvika trängsel och

Tänk på att

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Övrigt du kan tänka på är att

 • Planera din handling så att det inte blir för många besök i mataffären.
 • Undvik att ta med hela familjen eller sällskapet in i affären.
 • Ta hjälp med handling om du tillhör en riskgrupp eller känner av förkylningssymtom.
 • Umgås framför allt med familj och dem du vanligtvis träffar.

Kontakta 1177 om du har symtom

Borgholms kommun informerar

Borgholms kommun har aktivt arbetat med att informera om läget i kommunen och vad som gäller sedan Coronapandemin började; på hemsida, Facebook, på intranätet för anställda och med annonser i Ölandsbladet och bland annat sommarbilagor.

Det finns dekaler att hämta för näringsidkare i Servicecenter, att markera avstånd för köer, entréer och kassor med.

På anslagstavlor och kommunala inrättningar, som offentliga toaletter ska information om gällande rekommendationer och vikten av att hålla avstånd sättas upp under veckan. Skyltar finns vid några av kommunens stränder, vid bryggorna, där trängsel lättast kan uppstå.

Kommunen kommer även att använda brunnslock för att signalera det nödvändiga i att vi tänker på att undvika trängsel.

Kommunens ferieanställda kommer ha västar med samma budskap – Håll avstånd! och kommer tydligt att synas runtom i kommunen i sommar när de arbetar, bland annat med att plocka skräp och rensa ogräs.

Borgholms kommun har intensifierat sin dialog med näringsidkare inför sommarsäsongen. Kommunledningen har under de senaste två veckorna besökt 14 campingar, 15 restauranger och sju livsmedelsaffärer med förhoppningen att skapa en god dialog med verksamheter om hur rekommendationerna ska kunna följas och trängsel undvikas.

Vi måste alla hjälpas åt att förhindra smittspridning och vi måste alla hjälpas åt att informera och påminnas om att faran inte är över. Åretruntboende liksom de som besöker Öland i sommar ska känna att de har fått tydlig information om vad som gäller, var de kan vända sig för att få veta mer, svar på sina frågor, få stöd om de känner oro eller behöver hjälp med handling. Det finns information både på lättläst svenska, engelska och andra språk

Information inför sommarsäsongen

E-tjänster

Kommunen har tagit fram följande e-tjänster med anledning av Coronapandemin

Upplever du trängsel kan du meddela oss detta här

Vill du hjälpa dem som tillhör en riskgrupp att handla eller utföra andra ärenden kan du anmäla intresse här

 

 

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om Corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring: 113 13

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet:

1177 Vårdguiden – om Corona
Krisinformation.se – om Corona
Folkhälsomyndigheten – frågor och svar om Corona

Folkhälsomyndighetens analysrapport: Effekt av ökade kontakter och ökat resande i Sverige sommaren 2020 

FAQ about covid-19 (Public Health Agency of Sweden, English)
Krisinformation.se – Official information on the novel Corona virus

Från och med 26 juni har bred provtagning införts i Kalmar län

Vid oro - ring Borgholms kommuns krisstöd

Känner du dig orolig på grund av Corona är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar klockan 8-10, telefon: 0485- 88 444

Krisledningsstaben leder arbetet

Krisledningsstaben aktiverades den 13 mars för att arbeta för att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen och hantera konsekvenserna av pandemin i Borgholms kommun. Krisledningsstaben består av förvaltningschefer, bolagets VD, säkerhetssamordnare och kommunikatör. Arbetet leds av kommunchef Jens Odevall.

Krisledningsnämnden aktiverades den 1 juni på initiativ av kommunstyrelsens ordförande. Borgholms krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Aktiveringen skedde med anledning av att antalet bekräftat smittade i covid-19 i kommunens verksamheter ökade snabbt  under några dagar. Krisledningsnämnden har kunnat fatta snabba beslut, relaterade till Coronapandemin och tog över hanteringen av just dessa frågor från socialnämnden. Besluten redovisas till fullmäktige.

Krisledningsnämnden avaktiveras sedan den 1 juli, eftersom läget stabiliserades i våra verksamheter. ”Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och skulle situationen förändras, så är vi redo att aktivera nämnden igen”, sa Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nu är krisledningsstaben åter aktiverad.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Borgholms kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Lättläst / Information in other languages

Lättläst om Corona

Läs lättlästa nyheter om Corona

Nyaste nyhetsbrevet kan du läsa här:

Lättläst nyhetsbrev om Corona nummer 14

Tidigare nyheter hittar du här: 

Lättläst nyhetsbrev om Corona nummer 13

Lättläst nyhetsbrev om Corona nummer 12

Lättläst nyhetsbrev om Corona nummer 11

Lättläst nyhetsbrev om Corona nummer 10

Lättläst nyhetsbrev om Corona nummer 9

Lättläst nyhetsbrev om Corona nr 7

Lättläst nyhetsbrev om Corona nr 6

Lättläst nyhetsbrev om Corona nr 5

Andra bra länkar till lättläst information om Corona:

Lättläst om Corona på krisinformation.se

8 sidor – lättläst om Corona

Borgholms kommuns information på lättläst svenska

Provtagning för Corona

English

Useful information from other authorities

Protect yourself and others from spread of infection – Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in English – krisinformation.se

News letters about the Corona virus

News letter about the Corona virus 14 

News letter about the Corona virus 13

News letter about the Corona virus nr 12

News letter about the Corona virus nr 11

News letter about the Corona virus nr 10

News letter about the Corona virus nr 9

News letter about the Corona virus nr 7

News letter about the Corona virus nr 6

News letter about the Corona virus nr 5

News letter about the Corona virus nr 1

Borgholms municipality’s information letter about the Corona virus

Read what the municipality is doing to minimize the spread and manage the effects of the new Coronavirus

Information to parents and school children

Information Sheet – Class 1-6

Testing for Covid-19

Call Borgholms hälsocentral (0046) 0485-151 20, they will help you further.

 

اَلْعَرَبِيَّةُ / arabiska

Useful information from other authorities

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in Arabic – krisinformation.se

Nyheter om Corona på arabiska

14  الجديد حول فيروس كورونا

13_الجدید حول فیروس كورونا

12_الجدید حول فیروس كورونا

11_الجدید حول فیروس كورونا

10_الجدید حول فیروس كورونا

9  الجدید حول فیروس كورونا

7  الجدید حول فیروس كورونا

 6 الجدید حول فیروس كورونا

5_الجدید حول فیروس كورونا

1_الجدید حول فیروس كوروناARABISKA

Borgholms kommuns informationsbrev på  arabiska

قراءة مبسّطة عن فايروس الكورونا

Information till föräldrar och skolbarn

لافتة الإعلانات –الصف 1-6

ትግርኛ / tigriñā / tigrinska

Useful information from other authorities

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል – Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in Tigrinja – krisinformation.se

Nyheter om Corona på tigrinska

14 ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

13 ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

12ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

11ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

10ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

9 ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

7ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

6 ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

 

Borgholms kommuns informationsbrev på tigrinska

 ብዛዕባ ኮሮና ዝምልከት

دری / dari

Useful information from other authorities

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د – Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in Dari – krisinformation.se

Nyheter om Corona på Dari

14_ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ.

13 ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎرە ای ﮐﺮوﻧﺎ

12 خبر جدید در بارە ای کرونا.

11 خبر جدید در بارە ای کرونا.

10 خبر جدید در بارە ای کرونا.

9 خبر جدید در بارە ای کرونا.

7 خبر جدید در بارە ای کرونا.

6 خبر جدید در بارە ای کرونا.

1 خبر جدید در بارە ای کرونا.

Borgholms kommuns nyhetsbrev om Corona

 در پایین می توانید در بارهٔ اقدامات کمون در راستای کاهش شیوع و مهار نمودن تاثیرات ناگوار ویروس کرونا بخوانید.

فارسی / farsi / persiska

Useful information from other authorities

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮫﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ١٩ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ – Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in Farsi – krisinformation.se

Nyheter om Corona på Farsi

14_تازه خبرها دربارهٔ كرونا

13 تازه خبرھا درباره كرونا

12 تازه خبرھا درباره كرونا

11 تازه خبرھا درباره كرونا

10 تازه خبرھا درباره كرونا

9 تازه خبرھا درباره كرونا

7تازه خبرھا درباره كرونا

6 تازه خبرھا درباره كرونا

1 تازه خبرھا درباره كرونا

af-soomaali / somaliska

Utbildning

Skolavslutningarna

Skolavslutningarna

Eftersom inga folksamlingar över 50 personer är tillåtna kommer skolavslutningarna i Borgholms kommun bli annorlunda i år. Skolavslutningarna kommer att arrangeras klassvis, utan närvaro av vårdnadshavare. Rektorerna informerar mer i detalj  vad som gäller på respektive skola.

”Vi hoppas att det ändå ska bli en stämningsfull och minnesvärd ceremoni för våra barn och skolelever. Vi är ledsna för att vi inte kan ha skolavslutningar  som brukligt med vårdnadshavares närvaro, då vi vet att det är mycket uppskattat, men vi vet att ni har förståelse för att vi måste föra på ett annorlunda sätt i år och att vi ändå kan tacka för läsåret som gått och önska varandra glad sommar”, säger utbildningschef Roland Hybelius.

Utbildningschefen vill samtidigt tacka vårdnadshavarna för ett gott samarbete och önska en skön sommar!

Avslutningsfest

Fritidsgårdarna i Borgholm och Löttorp kommer arrangera en drogfri skolavslutningsfest på kvällen för högstadiet. Det kommer att vara uppdelat för att det inte ska vara fler än 50 ungdomar samtidigt.

Går´n i Löttorp bjuder in årskurs nio till paintball, kubb och annat kul i Glabo klockan 16. Sedan bär det av till hemlig destination för mat, bad, femkamp och överraskningar. Årskurs sju och åtta bjuds in till en mysig kväll på fritidsgården med grillning, lekar, godis, musik och massa kul mellan 19-23.

Slottsgården bjuder in till skolavslutningsfest från årskurs 6-18 år. Det är två pass 18 -20 och 20-22. Det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Det blir gladiatorbana, godis, chokladhjul, paintball, segway, bumper ball och massa annat skoj.

Välkomna alla ungdomar!

Läs mer på fritidsgårdarnas Facebooksidor:

Slottsgården 

Går´n

Öppen förskola

Efter att verksamheten hållits stängd på grund av pandemiläget har vi nu, när gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor/universitet ska öppnas igen beslutat att även öppna upp Öppna förskolan.

Det kommer ske anpassningar av verksamheten utifrån gällande restriktioner och verksamheten öppnas under förutsättning att läget inte har förvärrats i augusti.

Vi ser fram emot att åter kunna erbjuda denna uppskattade och viktiga verksamhet som sker i ett nära samarbete med mödrahälsovården, barnhälsovården och socialtjänsten.

Aktuella öppettider publiceras på Öppna Förskolans hemsida. Välkomna!

Förskola och grundskola

Förhindra smittspridning i skolan

Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber, snuva eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.
Medarbetar, barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.
Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

Åtgärder som vidtagits i skolorna i kommunen

 • Mycket uteverksamhet.
 • Olika åtgärder i matsalarna vid luncherna som glesare sittning, förlängda öppethållande för luncherna för ökad spridning av klasserna, extra rengöringsmedel i matsalarna, byte av serveringsbestick oftare, noggrann handtvätt inför varje måltid.
 • I klassrummen glesas det upp så mycket som möjligt mellan eleverna. Mindre grupper i olika sammanhang vid förflyttningar.
 • Aktiviteter i större grupper är inställda.
 • Idrotten bedrivs i största mån utomhus och med aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt
 • Skolavslutningarna kommer att genomföras på ett sätt så att inte större samlingar bildas.

Fritidsgårdarna

Krisledningsstaben har beslutat att så långt som möjligt hålla kommunens tre fritidsgårdar öppna men antalet besökare begränsas till max 50. Om skolorna skulle behöva stänga blir den här mötesplatsen ännu viktigare.

Kulturskolan

Kulturskolan har sedan 19 mars haft viss utbildning på distans.

Detta gäller vid en eventuell skolstängning

Information till vårdnadshavare inför eventuell skolstängning

Information till arbetsgivare inför eventuell skolstängning

Gymnasium och vuxenutbildning

Riskgrupp 70 år och äldre

Information till dig som är över 70 år och i riskgrupp

Borgholms kommun vill här uppmärksamma dig som är över 70 på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med samt vilken hjälp och stöd du kan få av kommunen.

Åk inte kollektivt, handla inte i butiker och var inte i lokaler där det finns många människor samtidigt.

Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år och äldre

• Begränsa nära kontakter med andra
• Undvik platser med många människor
• Håll kontakten med nära och kära via telefon
• Promenera gärna utomhus, men inte i grupp
• Be om hjälp att handla mat.

Besöksförbud råder på alla kommunens äldreboenden. Vill du komma i kontakt med anhörig eller bekant på äldreboendet finns möjlighet att kommunicera digitalt, till exempel har äldreboenden tillgång till läsplatta, så att ni kan kommunicera via videosamtal. Ring äldreboendet för att höra mer.

Träffpunkterna har tillsvidare stängt.

Vill du ha hjälp att handla?

Ring till kommunens servicecenter så tar de emot dina uppgifter och kopplar samman dig med en volontär.
Du kan också skicka e-post till kommunen.

Du ser kontaktuppgifter till kommunens servicecenter längst ner på sidan.

Hemsändning

Bor du på landsbygden kan du även vara berättigad till hemsändning av livsmedel.  Läs mer om hemsändningsservice här. 

Biblioteken erbjuder

Just nu har biblioteken i kommunen utvidgat sin service på grund av coronapandemin. Du kan ringa eller skicka e-post och berätta vad du vill låna så förbereder vi dina lån. Vi möter dig sedan utanför biblioteket så att du slipper komma in. Alla kommuninvånare som tillhör en riskgrupp kan också beställa böcker för hemkörning, ”take away”. Beställningar tas emot på alla bibliotek i Borgholms kommun och böckerna levereras sedan hem till dig. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Digitala konserter

Kulturskolan har förberett för att framföra konserter och andra framträdanden digitalt. Mer information kommer på kommunens hemsida.

Information om provtagning i Kalmar län

Vård och omsorg

Information gällande vård och omsorg

Borgholms kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medarbetare inom vård och omsorg:

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss:

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning arbetar vi såhär:

 • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Alla verksamheter har fått fortbildning i de basala hygienrutinerna.
 • Vi följer Region Kalmars rekommendation om att använda visir vid mindre än en meter från omsorgstagare.
 • Personal har utbildats i hur de ska hantera skyddsutrustning.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
 • Daglig verksamhet och kommunens arbetsmarknadsenhet tillverkar skyddsvisir.

Provtagning

Läs mer om provtagning på Region Kalmars hemsida

Besök tillåtet utomhus och efter bokning från och med 30 juni

Från och med 30 juni kommer vi att kunna erbjuda organiserade besök utomhus på våra boenden, när vädret tillåter.

En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Minst tre meters avstånd gäller under hela besöket och besökarna får ta ansvar för att avståndet hålls, av alla i sällskapet. Omsorgstagaren får ta emot tre besökare per tillfälle. Besökarna får inte ha några förkylningssymtom.

Besökstiden är en timme och hela besöket sker utomhus. Bokning sker via kontakt med enheten och vidare information till anhöriga kommer att skickas ut.

Det känns viktigt och angeläget att erbjuda möjligheter för anhöriga att träffa sin familjemedlem, och även för omsorgstagarna att se sina anhöriga, under ordnade former. Besöksförbudet har nu gällt i över tre månader, vilket för många upplevts som svårt och påfrestande. Dock kan förutsättningarna förändras och riskbedömningen bli annorlunda och beslutet då komma att omprövas. Vi hoppas att alla hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra besöken trygga och säkra.

Visstidsvård

Socialtjänstlagen är mycket tydlig på frågan om kommuners skyldighet att erbjuda vård och omsorg till den som behöver, även till dem som inte är skrivna i kommunen utan så kallade ”visstidare” eller sommarölänningar. Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det.

”Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård, ” säger Anna Hasselbom Trofast.

Information till dig som är omsorgstagare

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi strikt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymptom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Vi använder, precis som tidigare, handskar och förkläde vid personlig omvårdnad.
Hemma hos dig använder vi utökad skyddsutrustning om du bär på någon smitta, till exempel Covid-19 eller om en sjuksköterska bedömt att du kan bära på smitta. Orsaken är att vi ska skydda andra personer vi besöker.

Exempel på skyddsutrustning som vi då använder:

 • munskydd
 • handskar
 • visir eller skyddsglasögon
 • plastförkläde

På kommunens hemsida finns information som främst riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. Där finns tips på hemhandling, bibliotekstjänst, eller hur du kan komma i kontakt med någon för samtal, råd och stöd i din livssituation.

För mer information kan du även ringa till kommunens växelnummer: 0485 – 88 000.

Träffpunkter

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten (16 mars 2020) bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Från och med 23 mars håller samtliga träffpunkter i Borgholms kommun stängt.

Barn och ungdom och vårdnadshavare

Barn och ungdom

Så pratar du med barn om Corona

Många oroar sig över coronaviruset, inte minst många barn.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch om hur du pratar med barn. Du hittar Folkhälsomyndighetens affisch här. 

BRIS och krisinformation.se har tillsammans tagit fram en vägledning för hur du kan prata med barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.se

BRIS har också en telefonlinje för oroliga:

Bris stödlinje för barn
Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00
Telefon: 116 111

Chatta med Bris

Bris vuxentelefon om barn
Måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 077-150 50 5

Tonårsföräldrar

Du har nu som tonårsförälder en viktig roll och därför vänder vi oss till dig och andra tonårsföräldrar i Borgholms kommun. Tillsammans kan vi hjälpa våra ungdomar att skapa en trygg skolavslutning och en så rolig och bra sommar som möjligt – där våra tonåringar Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och undviker alkohol och droger.

Du kan läsa brevet här:

Kultur- och föreningsliv

Ta del av kultur på distans

Biblioteken erbjuder

Just nu har biblioteken i kommunen utvidgat sin service på grund av coronapandemin. Du kan ringa eller skicka e-post och berätta vad du vill låna så förbereder vi dina lån. Vi möter dig sedan utanför biblioteket så att du slipper komma in. Alla kommuninvånare som tillhör en riskgrupp kan också beställa böcker för hemkörning, ”take away”. Beställningar tas emot på alla bibliotek i Borgholms kommun och böckerna levereras sedan hem till dig.

Digitala konserter

Kulturskolan har förberett för att framföra konserter och andra framträdanden digitalt. Mer information kommer på kommunens hemsida.

Information till kultur- och föreningslivet

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika  folksamlingar med fler än 50 personer och undvika smittspridning, fortsätter många evenemang  och sammankomster att ställas in ställs  in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Företag

Besöksnäringen

Restauranger, campingar, hotell och andra näringsidkare har ett stort ansvar för att skapa en trygg och smittfri miljö. Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen har sammanställt material, checklistor och information som du hittar via länken.

Du är välkommen att hämta dekaler i Servicecenter som du kan klistra på marken eller golvet för att markera för dina gäster att hålla avståndet.

Regler och tips för serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft i Sverige. Lagen reglerar smittskyddsåtgärder på serveringsställen och gäller till den 31 december 2020.

Syftet med lagen är att undvika trängsel och därmed minska riskerna för smittspridning av covid-19. Lagen gäller för serveringsställen, det vill säga näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten och ger möjlighet till förtäring på stället.

I Borgholms kommun ansvarar Miljö- och byggnadsnämnden för tillsynen enligt den nya lagen. Nämnden har i och med den nya lagen även fått befogenhet att meddela förelägganden om krav på åtgärder. Om en verksamhet trots krav på att vidta åtgärder inte kan förhindra att trängsel uppstår får nämnden besluta om stängning av verksamheten med omedelbar verkan. Beslut om föreläggande och förbud kan förenas med vite.
Kopplat till den nya lagen finns föreskrifter framtagna av Folkhälsomyndigheten.

Följande krav framgår av föreskriften och gäller alla serveringsställen:

 1. Åtgärder som skapar förutsättningar för gäster att kunna hålla ett smittskyddsäkert avstånd till varandra ska vidtas. Detta gäller både inomhus och utomhus på de ytor som gäster har tillträde till. Faktorer som t ex lokalens utformning och antalet besökare kan påverka bedömningen av vad ett smittskyddsäkert avstånd är, men ett minimikrav är att minst 1 meters avstånd ska hållas mellan sällskap.
 1. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Det är tillåtet att hämta mat och dryck vid disk eller buffé om det kan ske utan att trängsel uppstår.
 2. Besökare ska ges möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 1. Tydlig och väl synlig information om hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas uppsatt. Informationen ska innehålla följande punkter:
 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19
 1. Verksamhetens personal ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning och vilka hygienrutiner som gäller.

Tips på vad du kan göra för att minska risken för smittspridning

 • Begränsa det totala antalet gäster
 • Sätt upp skyltar för att påminna om gällande rutiner
 • Markera på golvet var folk ska stå för att hålla lämpligt avstånd
 • Glesa ut bland bord och stolar
 • Markera upp tydligt vilka bord som inte ska användas
 • Möblera så att man sitter korsvis och inte mittemot varandra
 • Ta betalt genom swish. Då kan avståndet till er personal öka och kunder som t.ex. ringt och beställt mat kan slippa komma in i lokalen.
 • Om det finns portabla kortterminaler kan betalningen ske utanför lokalen.
 • Använd nummerlappar istället för att kunderna ska stå i kö.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare samt tillsynsmyndigheten ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Bra att veta
– Även tillhörande ytor som entréer, vestibuler, foajéer, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande omfattas av lagen.

– Minimiavståndet 1 m avser avståndet mellan personer i olika sällskap.

– Restauranger och andra serveringsställen omfattas normalt inte av bestämmelsen om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte får hållas. Dans räknas som en offentlig tillställning vilket innebär att en restaurang med ett dansgolv omfattas av bestämmelserna, det får därmed inte vara fler än 50 personer på dansgolvet.

– Lagen gäller under en begränsad period och har kommit till mot bakgrund av extraordinära omständigheter som hotar människors liv och hälsa. Kommunen kommer att prioritera tillsyn på de verksamheter där risk för trängsel och smittspridning är störst.

– Nämndens kontrollbesök enligt livsmedelslagen och alkohollagen kommer att genomföras enligt ordinarie rutin. Om det är möjligt kombineras detta med tillsyn enligt lagen om smittskyddsåtgärder.

Mer information

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Länsstyrelsens information om smittskydd på serveringsställen

Borgholms kommun informerar verksamhetsutövare – serveringar

Information till företag

Evenemang

Inställda evenemang i Borgholms kommun

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika  folksamlingar med fler än 50 personer och undvika smittspridning, fortsätter många evenemang  och sammankomster att ställas in ställs  in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Psykisk hälsa i kristider

Stödlista

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Känner du dig orolig är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar kl 8-10, 0485 – 88 444