Information om Coronaviruset – covid-19

Coronaviruset, eller covid-19, är nu en global pandemi. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Det är viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen. Borgholms kommun bevakar noga händelseutvecklingen och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Kommunen har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen och är beredd att förstärka insatserna om det blir nödvändigt.

Från och med 12 mars har Borgholms kommun gått upp i stabsläge. Det innebär att ledningsgruppen och vissa särskilda tjänstemän ingår i staben och prioriterar arbetet med den här frågan. Staben arbetar på uppdrag av kommunchefen.

Kommunen arbetar utifrån sin antagna Risk- och sårbarhetsanalys. En viktig aspekt är personalförsörjningen. Arbetsgivaren har möjlighet att omplacera personal från verksamhet som inte räknas som samhällsviktig till exempelvis äldreomsorgen, för att klara bemanningen över tid. Arbetsgivaren har även rätt att avbryta redan beviljad semester för anställd. Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

Allmänt om corona

Kontakta 1177 om du har symtom

Har du symptom som feber, hosta och andnöd ska du stanna hemma och inte bege dig direkt till en vårdmottagning.

Läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

För allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Information från ansvariga myndigheter

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma om du har symtom

Det är extra viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg av äldre inte går till jobbet om du får symtom som feber, hosta och andnöd.

Avråder från resa

Krisledningen i Borgholms kommun förtydligar vikten av att vi alla undviker resor i påsk. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller oss alla, bofasta precis som sommarölänningar och turister. Vi har nu samhällsspridning i länet och alla har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning och att inte riskera att överbelasta sjukvården.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) säger att ”situationen är allvarlig och det finns en stor oro i samhället. Nu är det inte läge att resa till Öland eller för oss själva att resa. Men vi måste komma ihåg att vi är i det här tillsammans, vi ska inte peka ut grupper och vi måste hålla en god ton i debatten. Tillsammans hjälps vi åt!”

Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar dock att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det. ”Socialtjänstlagen är mycket tydlig på den punkten och vi följer den. Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Det råder speciella omständigheter och vi avråder från att resa hit. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård.”

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Borgholms kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Vid oro - ring Borgholms kommuns krisstöd

Känner du dig orolig på grund av Corona är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar kl. 8-10, telefon: 0485- 88 444

Borgholms kommuns informationsblad

Kommunen har skickat ut ett informationsblad till samtliga hushåll i kommunen om hur vi alla kan hjälpas åt för att motverka smittspridning samt vad kommun gör i detta läge.

Borgholms kommuns utskick om Corona

Så pratar du med barn om Corona

Många oroar sig över coronaviruset, inte minst många barn.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch om hur du pratar med barn. Du hittar Folkhälsomyndighetens affisch här. 

BRIS och krisinformation.se har tillsammans tagit fram en vägledning för hur du kan prata med barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.se

BRIS har också en telefonlinje för oroliga:

Bris stödlinje för barn
Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00
Telefon: 116 111

Chatta med Bris

Bris vuxentelefon om barn
Måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 077-150 50 5

Lättläst / Information in other languages

Lättläst om Corona

English

Useful information from other authorities

Protect yourself and others from spread of infection – Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in English – krisinformation.se

News letters about the Corona virus

News letter about the Corona virus nr 6

News letter about the Corona virus nr 5

Borgholms municipality’s information letter about the Corona virus

Read what the municipality is doing to minimize the spread and manage the effects of the new Coronavirus

Information to parents and school children

Information Sheet – Class 1-6

اَلْعَرَبِيَّةُ / arabiska

Useful information from other authorities

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in Arabic – krisinformation.se

Nyheter om Corona på arabiska

7  الجدید حول فیروس كورونا

 6 الجدید حول فیروس كورونا

5_الجدید حول فیروس كورونا

Borgholms kommuns informationsbrev på  arabiska

قراءة مبسّطة عن فايروس الكورونا

Information till föräldrar och skolbarn

لافتة الإعلانات –الصف 1-6

ትግርኛ / tigriññā / tigrinska

دری / Dari

Useful information from other authorities

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د – Folkhälsomyndigheten

Information from the Authorities in Dari – krisinformation.se

Nyheter om Corona på Dari

7 خبر جدید در بارە ای کرونا.

6 خبر جدید در بارە ای کرونا.

Borgholms kommuns nyhetsbrev om Corona

 در پایین می توانید در بارهٔ اقدامات کمون در راستای کاهش شیوع و مهار نمودن تاثیرات ناگوار ویروس کرونا بخوانید.

فارسی / farsi / persiska

af-Soomaali / somaliska

Utbildning

Information gällande förskola och grundskola

Detta gäller vid en eventuell skolstängning

Information till vårdnadshavare inför eventuell skolstängning

Information till arbetsgivare inför eventuell skolstängning

Stanna hemma vid symtom

I Borgholms kommuns förskolor och grundskolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet vilket kan bidra till att minska spridningens omfattning.
Vi uppmanar därför medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber, snuva eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.
Medarbetar, barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.
Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Grundskolan undersöker möjligheterna för utbildning på distans. Om det blir nödvändigt, är det viktigt att tekniken är på plats.

Ingen stängning av skola eller förskola är aktuell just nu. Utbildningsförvaltningen har dock förberett för att göra ett utskick till både föräldrar och arbetsgivare, om det skulle bli aktuellt. Justeringar i verksamheten pågår också. Verksamheterna ser över möjligheterna till att minska eventuell trängsel, som kan uppstå i till exempel matsalen samt att undvika att elever sitter för tätt i klassrummen. På Idrott och hälsa prioriteras aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt. Så mycket som möjligt av aktiviteter och lektioner genomförs utomhus.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

Exempel på åtgärder som vidtagits i skolorna i kommunen: 

 • Mycket uteverksamhet.
 • Olika åtgärder i matsalarna vid luncherna som glesare sittning, förlängda öppethållande för luncherna för ökad spridning av klasserna, extra rengöringsmedel i matsalarna, byte av serveringsbestick oftare, noggrann handtvätt inför varje måltid.
 • I klassrummen glesas det upp så mycket som möjligt mellan eleverna. Mindre grupper i olika sammanhang vid förflyttningar.
 • Aktiviteter i större grupper är inställda.
 • Idrotten bedrivs i största mån utomhus.
 • Skolavslutningarna kommer att genomföras på ett sätt så att inte större samlingar bildas.

Fritidsgårdarna

Krisledningsstaben har beslutat att så långt som möjligt hålla kommunens tre fritidsgårdar öppna men antalet besökare begränsas till max 50. Om skolorna skulle behöva stänga blir den här mötesplatsen ännu viktigare.

Kulturskolan

Kulturskolan testar från den 19 mars att köra viss utbildning på distans.
Öppna förskolan i Borgholm håller stängt tillsvidare.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten webbplats

Information till gymnasie- och komvuxelever

Från och med den 18 mars sker utbildning för  Sveriges gymnasieskolor, komvux och högskolor på distans.
Gå till din skolas hemsida för mer information.

Skollunch

Gymnasielever som nu studerar på distans erbjuds lunch på kommunens skolor. Lunchen serveras på Åkerboskolan, Rällaskolan och Viktoriaskolan och gymnasieungdomar är välkomna att äta lunch enligt sitt ordinarie schema. Variationer i matsedeln kan förekomma.

Mer information för gymnasieelever finns på:

Kalmarsunds gymnasieförbund
Ölands utbildningscenter

Riskgrupp 70 år och äldre

Information till dig som är över 70 år och i riskgrupp

Vård och omsorg

Information gällande vård och omsorg

Borgholms kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medarbetare inom vård och omsorg:

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss:

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning arbetar vi såhär:

 • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Alla verksamheter har fått fortbildning i de basala hygienrutinerna.
 • Vi följer Region Kalmars rekommendation om att använda visir vid mindre än en meter från omsorgstagare.
 • Personal fortbildas i hur de ska hantera skyddsutrustning.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
 • Daglig verksamhet och kommunens arbetsmarknadsenhet tillverkar skyddsvisir.

Mer information för dig som är omsorgstagare i Borgholms kommun

Information till dig som är omsorgstagare i Borgholms kommun

Träffpunkter

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten (16 mars 2020) bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Från och med 23 mars håller samtliga träffpunkter i Borgholms kommun stängt.

Visstidsvård

Krisledningen i Borgholms kommun förtydligar vikten av att vi alla fortsätter att undvika resor, i enlighet med Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer om att inte resa längre än 1-2 timmar. Rekommendationen sträcker sig till den 16 juli. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller oss alla, bofasta precis som sommarölänningar och turister. Vi har nu samhällsspridning i länet och alla har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning och att inte riskera att överbelasta sjukvården.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) säger att ”situationen är allvarlig och det finns en stor oro i samhället. Nu är det inte läge att resa till Öland eller för oss själva att resa. Men vi måste komma ihåg att vi är i det här tillsammans, vi ska inte peka ut grupper och vi måste hålla en god ton i debatten. Tillsammans hjälps vi åt!”

Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar dock att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det. ”Socialtjänstlagen är mycket tydlig på den punkten och vi följer den. Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Det råder speciella omständigheter och vi avråder från att resa hit. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård.”

Besöksförbud på kommunens omsorgsboenden

Anhöriga, vänner, gode män eller förvaltare ska inte göra besök på sjukhus och vård- och omsorgsboende. Undantag kan förekomma i angelägna fall. Genom att begränsa besök skyddas de mest sårbara.

Den 1 april infördes besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av det nya coronaviruset, covid-19.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Det är viktigt att fortsätta hålla kontakten med våra äldre. Slå en signal, skicka bilder och pigga upp vardagen. Det finns läsplattor på samtliga omsorgsboenden för att du som anhörig och du som bor i vår omsorg ska kunna ringa videosamtal till varandra. Personalen hjälper gärna till!

Vid eventuella frågor eller oklarheter är du välkommen att ta kontakt med ansvarig enhetschef för verksamheten. Vi hoppas på din förståelse för dessa tillfälliga besöksrestriktioner.

Information för dig som är barn eller ungdom

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom

Kultur- och föreningsliv

Ta del av kultur på distans

Biblioteken erbjuder

Just nu har biblioteken i kommunen utvidgat sin service på grund av coronapandemin. Du kan ringa eller skicka e-post och berätta vad du vill låna så förbereder vi dina lån. Vi möter dig sedan utanför biblioteket så att du slipper komma in. Alla kommuninvånare som tillhör en riskgrupp kan också beställa böcker för hemkörning, ”take away”. Beställningar tas emot på alla bibliotek i Borgholms kommun och böckerna levereras sedan hem till dig. Du hittar kontaktuppgifter till biblioteken på deras webbsida.

Digitala konserter

Kulturskolan har förberett för att framföra konserter och andra framträdanden digitalt. Mer information kommer på kommunens hemsida.

Information till kultur- och föreningslivet

Stöd till konstnärer och föreningslivet

Stöd till föreningar

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika  folksamlingar med fler än 50 personer och undvika smittspridning, fortsätter många evenemang  och sammankomster att ställas in ställs  in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Företag

Information till företag

Åtgärder för att stötta näringslivet i Borgholms kommun

Sammanställning – den här hjälpen finns för näringslivet 

Vädjan till näringslivsministern

Intresseanmälan – hjälpa riskgrupper och 70 plus

Jourhavande företagslotsar

Samlad information om tillfälliga regler och lagar för företagare

Extra stöd till extern rådgivning

Kommunen söker timvikarier

Service i Stadshuset – åtgärder för att förhindra smittspridning

Nya regler för restauranger på grund av Corona

Stöd till konstnärer och föreningslivet

Information till arbetsgivare inför eventuell skolstängning

Tillsyn av trängsel på restauranger och kaféer

 

Evenemang

Inställda evenemang i Borgholms kommun

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika  folksamlingar med fler än 50 personer och undvika smittspridning, fortsätter många evenemang  och sammankomster att ställas in ställs  in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Psykisk hälsa i kristider

Stödlista

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Känner du dig orolig är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar kl 8-10, 0485 – 88 444