Corona/covid-19

Covid-19 sprids fortfarande. Alla har ett ansvar att skydda sig själva och andra mot covid-19. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Det gäller även efter ett negativt självtest.

Läs mer:

Allmänt om corona/covid-19

Affischer för utskrift

Så informerar vi om smitta i verksamheterna

För covid-19 gäller, precis som för andra sjukdomar, att vi inte får, kan eller vill röja om någon, brukare, elev eller medarbetare, i vår verksamhet är smittad. Vid bekräftade fall avgör smittspårningsteamet vid Region Kalmar län om en smittspårning ska göras. Vid smittspårning kommer informationen delges den som är berörd och blir då känd i en mindre krets.

Hur smittspårning går till och regionens rutiner vid smitta kan du läsa mer om i regionens vägledning När smittan kommer. Denna vägledning gäller för alla arbetsgivare och ansvariga för verksamheter, offentliga och privata.

Om en medarbetare i Borgholms kommun blir konstaterad med covid-19 har hen ingen skyldighet att berätta för oss som arbetsgivare om detta. Sammanfattningsvis har kommunen inte den samlade informationen om antalet bekräftade fall och har inte heller rätt att kommunicera detta.

Särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende

Borgholms kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom socialförvaltningens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal. Däremot informerar vi, via hemsida och pressmeddelande samt till våra medarbetare via intranätet, när vi har konstaterade fall i vår verksamhet och vilken boendeform (särskilt boende, hemtjänst eller LSS-boende) men vi kommer inte berätta vem eller var smittan finns.

Om en smittad brukare eller medarbetare samtycker informerar vi övriga boende, personal samt anhöriga. Du som anhörig blir då personligt kontaktad av det aktuella boendet. När vi har misstänkta eller bekräftade fall arbetar vi enligt en särskild rutin.

Förskolor och skolor

Vid bekräftade fall, barn/elever eller medarbetare, på våra förskolor och skolor kommer vi att informera berörda, det vill säga medarbetare och vårdnadshavare på den aktuella förskolan eller skolan. Denna information skickas ut via Infomentor, Förskoleappen och e-post. Vi kommer inte att berätta om det gäller ett barn/en elev eller en medarbetare.

Du som är vårdnadshavare eller elev hos oss är inte skyldig att informera om att ditt barn/du är sjuk i covid-19. Det kan vara så att vi får information genom en eventuell smittspårning. Detta betyder att vi endast kan informera om de fall vi faktiskt känner till.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

Information från ansvariga myndigheter

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet:

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Provtagning och vaccination

Provtagning

Vaccinationer mot covid-19

Utbildning

Regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids/gymnasium och vuxenutbildning

älkomna tillbaka efter en varm och solig sommar! Precis som vid varje skolstart kan vi förvänta oss ökad spridning av luftvägsinfektioner. Det gäller även covid-19.

”Jag hoppas ni haft det bra och att barnen ser fram emot att få komma tillbaka och lära sig många saker under kommande termin. Det vi även denna läsårsstart behöver hjälpas åt med är att begränsa smittspridningar i verksamheterna då Covid-19 fortfarande finns bland oss i nya varianter”, säger Roland Hybelius, utbildningschef.

Nedan följer tips som Regionen och Folkhälsomyndigheten bidrar med och som kan hjälpa oss så att vi kan begränsa sjukfrånvaron när vi alla samlas igen. Detta för att ni, våra barn och ungdomar ska kunna vara i en så stabil och välfungerande verksamhet som möjligt.

Tips för att förhindra smittspridning

Vid skolstarten ses ofta en uppgång av luftvägsinfektioner när alla samlas igen. Det viktigaste är att hålla god handhygien och stanna hemma när man har nytillkomna milda symtom eller är sjuk, oavsett om man tror att det är ett tillfälligt ”vanligt” virus eller covid-19.

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Det bästa sättet att skydda barnen är genom att förebygga infektionsspridning.

Sammanfattningsvis: stanna hemma vid symtom, lär barnen host-etikett, tvätta händerna med tvål och vatten och/eller med handsprit. Sist men inte minst- tala med barnen och besvara deras frågor så att vi undviker onödig rädsla hos barnen.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsboenden

Du kan alltid ringa till boendet där din närstående bor, för att få information om läget.

 

Information till dig som är omsorgstagare

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi fortsatt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymtom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Munskydd eller visir ska användas vid nära vård och omsorg av samtliga medarbetare men ovaccinerade ska använda full skyddsutrustning med både munskydd och visir.

Vi kan även genomföra så kallad screening genom att med inköpta snabbtester testa både personal och omsorgstagare. På det här sättet kan vi snabbare upptäcka smitta.

Träffpunkter för pensionärer är öppet för besökande.

Att tänka på inför besöket med anledning av covid-19:

  • Besök träffpunkten bara när ni känner er friska. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta vidare.
  • Tvätta händerna före och efter besöket.
  • Håll avstånd till andra personer.

Träffpunkter för pensionärer – Borgholms kommun

Hjälp för dig som känner dig orolig

Här kan du få hjälp om du känner dig orolig