Kontakta oss

Företagsklimatet i Borgholms kommun – bättre än någonsin!

Publicerat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Borgholms kommun fortsätter att klättra i de årliga mätningarna och mäter nu 3,8 på en 6-gradig skala, där 1 är ”dåligt” och 6 är ”utmärkt” och över genomsnittet av alla kommuner i Sverige, som är 3,5.

I länet har Borgholms kommun klättrat till en andraplats, bara slagna av Mönsterås, som mäter 4,1.

”Det är glädjande att se att kommunens samlade insatser för att fortsätta förbättra företagsklimatet ger resultat”, säger näringslivsrådets ordförande Anneli Nilsson, tillika VD på Ölands Bank.

108 företag har svarat på enkäten och 77% av dem har haft kontakt med kommunen det senaste året. Frågorna Svenskt Näringsliv ställer i mätningen är till exempel ”Finns det personal med rätt kompetens att få tag på?”, ”Är det enkelt att få tag på någon hos kommunen?”, ”Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?”, ”Hur fungerar kommunens upphandling?”

”Kul att vi i år får vårt bästa omdöme hittills, särskilt glädjande är att vi förbättrar vårt resultat för femte året i rad. En stark trend” säger kommunchefen Jens Odevall.

”Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, näringslivsrådet och alla företagare. Idag firar vi, imorgon kavlar vi upp ärmarna och fortsätter vårt långsiktiga arbete, säger Ilko Corkovic.

Svenskt Näringslivs definierar företagsklimat som ”summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.”

Skip to content