Kontakta oss

Klipp häcken för ökad trafiksäkerhet

Publicerat

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Om du har träd eller häckar som växer intill gångbanan eller trottoaren ska det vara en fri höjd på 2,2 meter, för cykelväg minst 2,5 meter och bilkörbana 4,6 meter.
Plantera träd och häckar så att de inte tar utrymme från trafikanterna på gatan eller gångbanan.

Vid utfart bör du se till att växter eller andra föremål inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Skip to content