Kontakta oss

Kommunen om det säkerhetspolitiska läget

Publicerat

Det finns ingen akut krigsfara i Sverige nu men det säkerhetspolitiska läget har förändrats och därför måste vi alla planera ifall läget försämras ytterligare. Uppmaningen om att samhället måste öka sin beredskap och att Sverige kan hamna i krig i framtiden har väckt både frågor och känslor. Det kommer inte att bli krig i Sverige i närtid men ingen vet hur det säkerhetspolitiska läget ser ut om ett år,  tre år eller fem år. Här berättar vi om vad som gäller för Borgholms kommun och hur vi arbetar för att förbereda oss om det värsta skulle inträffa.

Det här betyder höjd beredskap

Höjd beredskap är något som regeringen kan besluta om. Det är inte aktuellt nu men kan vara bra att känna till. Det finns två nivåer, skärpt beredskap eller högsta beredskap. Vid skärpt beredskap råder krigsfara. Då ska samhället ställa om för att möta totalförsvarets behov men verksamheterna ska fortsätta som vanligt.

Vid högsta beredskap råder krigstillstånd. Då är totalförsvarsverksamhet den enda verksamheten som ska bedrivas. Totalförsvaret består av det militära försvaret och civilförsvaret. Vi i Borgholms kommun, tillsammans med många andra aktörer, ingår i det civila försvaret. För oss gäller det att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet även under svåra omständigheter. Exempel på verksamheter som måste fungera är barnomsorg, skola, vård av äldre och sköra, kosthållning och renhållning. Det är också viktigt att det finns el och tillgång till vatten. Det finns fler verksamheter som är viktiga men det här är några exempel.

För att klara av det behöver vi se till att det finns tillräckligt med personal. Därför krigsplacerar vi delar av personalen. Vi har också under en längre tid arbetat med planer för att kunna bedriva vår verksamhet även om Sverige skulle vara angripet. Det arbetet behöver till stora delar hållas hemligt utåt. En angripare ska inte veta hur vår beredskap ser ut.

Viktigt att vara medveten

Vid ett eventuellt angrepp, eller vid en annan krissituation, måste vi i kommunen koncentrera oss på de som har störst behov av hjälp. Därför är det viktigt att man som privatperson har en egen hemberedskap.  Se till att du har mat, vätska, läkemedel och värme så att du klarar dig. Eftersom vi bor på en ö tycker vi att man ska planera för två veckor. Det finns många bra tips om vad som är bra att ha hemma. Här finns bra information:

Vi får en del frågor om skyddsrum. Det finns inte skyddsrum till alla invånare i Sverige. De som finns är oftast koncentrerade till tätorter och större städer. Anledningen är att det är där en angripare mest sannolikt riktar in sig. Om man inte har ett skyddsrum i närheten kan man göra en egen plan. Man kanske har en källare, någon närliggande tunnel eller någon annan plats i närheten som kan ge skydd?

Till sist, regeringen och Överbefälhavaren vill inte att vi ska vara rädda. Däremot att det är viktigt att man är medveten om att det är oroligt i vår omvärld och att Sverige i framtiden kan bli indraget i en konflikt. Vi tycker att vår landshövding, Alan Widman, sammanfattade detta bra.

SVT:s Lilla Aktuellt har gjort ett inslag som svarar på barns frågor om uttalandet om krig

Skip to content