Kontakta oss

Kommunfullmäktige 19 december

Publicerat

I måndags kväll, 19 december, sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa ett kort referat.

På dagordningen stod framför allt valärenden; med val av ledamöter till

 • Valnämnden
 • Socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Kalmar läns kommuners Hjälpmedelsnämnd
 • Kalmarsunds gymnasieförbund
 • Ölands kommunalförbund
 • Samordningsförbundet i Kalmar
 • Borgholm Energi Elnät AB
 • Borgholm Energi AB
 • Borgholmshem AB
 • Val av ombud att representera Borgholms kommuns A-aktier vid Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor.

Utöver valen beslutades om en revidering av Ölands kommunalförbunds förbundsordning och direktionens reglemente och en granskningsrapport gällande hamnverksamheten i Borgholms kommun avhandlades.

Avslutningsvis bordlades en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad som gäller kring arbetsrum till oppositionsråd och en till Borgholm Energis ordförande om gång- och cykelvägar till sammanträdet i januari.

Du kan se hela sammanträdet textat här.

Skip to content