Utskriftsdatum: 19 February 2020

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden är indelad i 5 delar:
Bygg, Plan, Miljöskydd, Hälsoskydd och
Livsmedel.

Bygg planerar var och hur
människor och företag får bygga i kommunen
och ger tillstånd till dem som vill bygga.

Plan arbetar med att ta fram
planer på hur nya områden ska se ut,
hur husen ska placeras och hur vägar
ska gå inom området.

Miljöskydd arbetar med
att skydda miljön och ser till att alla följer
lagar om att inte skada miljön
så att människor ska kunna leva i en bra miljö.
Nästan allt som händer i samhället
påverkar miljön på något sätt.
Därför arbetar miljöskydd med
många olika saker.

Hälsoskydd arbetar med att se till att
de som har olika företag har rent och
snyggt i sina lokaler så ingen blir sjuk
när man varit där på besök.
De tar också vattenprov på badhus och
på de olika badplatserna i kommunen.

Livsmedel ser till
att de som har restauranger, bagerier
och affärer har rent och
fint i sina kök och lokaler.

(Djurskydd sköttes tidigare av nämnden men
från år 2009 sköts detta av Länsstyrelsen.)

Personalen arbetar på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om att bygga hus
Sök bygglov när du vill bygga
Du behöver bygglov
när du vill bygga ett hus.
Om du ska göra stora ändringar
på en byggnad kan du också
behöva bygglov.
Vid små ändringar behöver du inte bygglov.
Om du ska riva en byggnad
kan du behöva rivningslov.

Vi som arbetar på
miljö- och byggnadsförvaltningen
ger dig råd om att bygga och bo
i Borgholms kommun.
Vi kan ge dig råd och hjälp
om du ska bygga nytt hus
eller om du ska bygga om ditt gamla hus.

Vi kan tala om för dig vilka regler som finns
och vilka blanketter som du ska fylla i.
Vi kan också tala om för dig
vilka andra myndigheter
som kan ge dig mer information.

Vi kan också ge dig information om:
Bostadsanpassning, bygglov, bygganmälan,
rivningslov, lantmäteri och lediga tomter
och mycket mer.

Du kan ringa 0485-880 44 mellan
klockan halv 10 och halv 12
varje dag och ställa dina frågor.

Miljö, natur och avfall
Kemikalier kan vara farliga för människor
och för miljön.
Det gäller ämnen som används i fabriker
och i jordbruket men också hemma i hushållet.
Miljö- och hälsoskyddskontoret ska se till
att kemikalier används så att de inte
skadar människor och miljön.
Miljö- och hälsoskyddskontoret ser också till
att våra bostäder inte gör oss sjuka och
att badvattnet i sjöarna inte är giftigt.

Att sköta naturen kallas för naturvård.
En del natur är ovanlig och värdefull.
Den behöver skyddas extra noga.

Avlopp
Det finns flera reningsverk i Borgholms kommun.
Reningsverken renar det smutsiga vattnet
som kommer från toaletten.
Reningsverken renar också badvatten,
duschvatten och tvättvatten som
kommer från husen där vi bor.
Om ditt hus inte är kopplat till ett reningsverk
så kan man rena avloppsvattnet på andra sätt
på din egen tomt.
Det är viktigt att avloppsvatten renas,
annars kan det göra så att vårt dricksvatten
eller vattnet runt Öland blir dåligt.
Kontakta miljöavdelningen om du är osäker
på hur ditt avloppsvatten renas.
Ring kommunens växel på telefonnummer 880 00
så hjälper de dig.

Miljön i våra bostäder
Miljön i våra bostäder är inte alltid bra.
Det kan finnas fukt och mögel
eller vara för varmt eller för kallt.
Du kan störas av buller
eller det kan finnas ämnen i huset
som är farliga för hälsan.

Du ska först kontakta fastighetsägaren
om något inte är bra i din bostad.
Om fastighetsägaren inte gör något
kan du kontakta miljö och hälsoskydd.
Ring kommunens växel 880 00

Mat i affärer och på serveringar
Du ska kunna lita på att den mat du köper
är bra och inte gör dig sjuk.
Det är miljö- och hälsoskydd som ser till
att maten i till exempel affärer och restauranger
har en bra kvalitet.

Om du inte är nöjd med den mat du köper
ska du gå tillbaka till affären.
Det kanske är förpackningen som är trasig
eller maten som smakar illa.
Affären brukar då ge dig pengar tillbaka,
eller ge dig en ny vara.
Om du tror att maten har gjort dig sjuk,
eller om det är smutsigt i affären eller i restaurangen,
kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 880 00
så hjälper de dig att kontakta miljö och hälsoskydd.

Lagar om livsmedel
Lagarna om livsmedel gäller för hela EU.
Sverige arbetar fram sådana regler
i samarbete med andra medlemsstater.

Många EU-regler gäller direkt i Sverige.
Dessa EU-regler kallas EU-förordningar.

Andra EU-regler måste skrivas in i föreskrifter.
Dessa trycks i Livsmedelverkets
egen författningssamling, LIVSFS.

Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen talar om
när Livsmedelsverket kan skriva egna lagar och regler.

Kontroll av livsmedel
Ansvaret för att kontrollera livsmedel
delas mellan Livsmedelsverket,
länsstyrelserna och kommunerna.
Livsmedelsanläggningar är allt
ifrån små kiosker till stora
livsmedelsindustrier.

Livsmedelsverket kontrollerar
omkring 600 anläggningar
till exempel slakterier.

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder
kontrollerar alla andra anläggningar.

Livsmedelsverket leder och samordnar
kommunernas kontroll
tillsammans med länsstyrelserna.