Kontakta oss

Nu påbörjas detaljplanearbetet för ett stort biogasprojekt i Alböke

Publicerat

45 lantbrukare har gått samman i Falk biogas AB för att bygga en rötningsanläggning för framställande av biogas. Bolaget planerar att använda gödsel från närliggande gårdar som förädlas till flytande biogas vilket kan ersätta fossila drivmedel. Näringen i gödseln efter rötningen tas upp snabbare av växtligheten, vilket minskar risken för läckage av växtnäring till Östersjön och vid spridning ska gödseln lukta mindre.

Planen är att anläggningen ska ta emot upp till 250 000 ton råvaror per år för produktion av biogas och biogödsel. Mängden biogas beräknas till ca 40 GWh per år, vilket motsvarar cirka fyra miljoner kubikmeter uppgraderad biogas per år.

Bolaget har beviljats stöd på nära 153 miljoner kronor av Klimatklivet för den här satsningen. Detaljplanearbetet är uppstartat och parallellt med framtagandet av planförslag löper en miljötillståndsprocess som handläggs av Länsstyrelsen.

Skip to content